Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 14-03-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

KroniekEen beetje gênant
Sta je woensdagavond met ‘twee dagen werk’ (ofwel de preek, de liederen en de gebeden) in je handen, gereed om de kerkzaal in te gaan. Het consistoriegebed is zojuist gedaan. Maar op de achtergrond klonk al wel onrustig heen en weer geloop. Deuren gaan open en dicht. Op de gang zacht, maar druk overleg. De minuten rijgen zich aaneen. Totdat iemand komt vertellen ‘dat we geen internet hebben’. Wel bij de andere wijken, maar niet bij de Oosterkadekerk. Er wordt van alles geprobeerd. Aan kabels en kastjes getrokken. Gebeld en nog eens gebeld. Maar als je om tien over half acht nog steeds geen Internet hebt, weet je op voorhand dat iedereen die naar de dienst in de Oosterkadekerk wilde kijken, al lang heeft overgeschakeld naar Onstwedde of Pekela.
Wel wat gênant, als je later op de avond erop aangesproken wordt, dat wanneer er kerkgangers aanwezig hadden geweest, de dienst ook zónder internet doorgang had kunnen vinden. Met enkel drie kerkenraadsleden, een organist en koster heeft dat weinig zin.
Biddag mét de gemeente kon dit jaar om technische redenen helaas niet doorgaan. Daarom kozen we, hoe armzalig ook, voor een klein stukje biddag vóór de gemeente. Met zijn vieren (meer dan ‘twee of drie’) zijn we teruggegaan naar de grote zaal en hebben daar gezamenlijk een kringgebed gedaan. Kleine bidstond vóór de gemeente en de wereld. Meer dan twee of drie, staande voor de troon der genade en voor de Hoorder der gebeden.

Geboren – Joy to the world!
Vanmorgen kreeg ik bericht van Rob Groenewold, dat Riëlle bevallen is van een gezonde dochter. Het verrast eigenlijk niet, dat zij haar de naam Joy hebben gegeven: Vreugde.
Vreugde over nieuw leven. Vreugde voor Rob en Riëlle, maar niet minder vreugde voor alle familie en vrienden. Bijzondere vreugde, na een zo zwaar gedragen verlies van Bo. Vreugde in een tijd dat de aarde doordraait, maar de wereld stilstaat. Beide jonge ouders wensen wij Gods zegen en vreugde toe. Zij verblijven momenteel nog in Scheemda. We zien uit naar het moment, dat ze thuis mogen komen, en de jonge ouders en hun dochter bezoek kunnen en mogen ontvangen. Joy to the world. Joy for God.

Zieken thuis
Wij bidden allen die tobben met hun gezondheid, kortstondig of langdurig, door ziekte, ongemak of leeftijd, sterkte en zegen toe. Zij, die bijzonder onze aandacht verdienen, vindt u verderop in deze nieuwsbrief genoemd. Weet u gedragen door veel gebed.

Tenslotte
Vanwege de voorbereidingen van de dienst van biddag heb ik afgelopen week minder pastorale telefoongesprekken kunnen doen. Ik hoop de draad volgende week weer op te pakken. Mochten er zaken zijn, zoals ziekenhuisopname, zorg of gewoon even contact, laat het mij gerust weten. Op de dagen dat ik niet werk, kunt u sowieso ouderling J.G. Wilts bellen. Hij weet de juiste afweging te maken en kan mij altijd bereiken, indien nodig.

Allen een gezegende zondag (hopelijk doet alles het dan weer) en een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 5e lijdenszondag 14-03-2021 9:30 Ds. A. Lagendijk
Organist: Ben te Velde

Mededelingen kerkenraad
Gezang 328:1
Psalm 65:1
Psalm 86:4
Gezang 192:1,6
Gezang 452:1
Gezang 436:5,7
 
Schriftlezing: Johannes 17:1-13

Van de kindernevendienst:
Paasproject 2021 zondag 14 maart

We lezen vandaag: Johannes 14:1-13

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Projectlied:

Jezus, Waarheid, Weg en Leven
Heb jij ook Zijn stem gehoord?
Jezus, Waarheid, Weg en Leven
Laat je leiden door Zijn Woord

In een wereld vol van vragen,
is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen
wil Hij Levenskoning zijn

Vergeet de kleurplaten niet in te leveren bij:
Arjanne Groenbroek of Margriet Clazing

Met Pasen krijgen jullie dan een leuke attentie.
Namens de leiding van de kindernevendienst

Op de nieuwsbrief van vorige week kon u in het schrijven van onze dominee
lezen dat eind januari Noah Ingmar is geboren, zoon van Axel Peter en
Anne-wil Huizinga. Omdat ik heb verzuimd dit door te geven aan de
redactie van de nieuwsbrief heeft u dit geboortebericht niet kunnen lezen.
mijn excuus hiervoor, de ouders hebben dit aanvaard, ik hoop dat u dit ook
zult doen.
Dominee schreef: Ook elders in Nieuw Buinen dient zich binnenkort nieuw
leven aan. Inmiddels is Joy, dochter van Rob en Riëlle Groenewold geboren.
Beide ouderparen wens ik veel vreugde, wijsheid en Gods zegen toe.

Jan Geert Wilts

Geboren
Je bent een groot wonder,
Lief en klein.
Waar wij heel erg blij
en gelukkig mee zijn.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje.

Noah Ingmar

Ingmar is geboren op 20 januari 2021
Om 13:47 uur
Hij is 49 cm en weegt 3320 gram.

Axel Peter en Anne-Wil Huizinga
Rosemarijn en Jurrian

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

maart
7 Diaconie: GZB Voorjaars zendingscollecte
11 Biddag voor gewas en arbeid collecte
14 Diaconie: Jeugdwerk
21 Onderhoud Gebouwen
28 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie

Kerkdienst gemist en kerkomroep:
Zoals u heeft gemerkt was er afgelopen woensdag (biddag) geen uitzending!
De problemen met het internet zijn door een monteur van KPN verholpen.

Kopij Op Weg:
Kopij voor het aankomende nummer van Op Weg graag uiterlijk maandag 15 maart a.s.
inleveren per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Let op: dit nummer komt net voor Pasen uit!

Eieren:
U kunt nog steeds eieren bestellen.
10 voor € 1,50. ( vorige nieuwsbrief stond €1,75 maar was een typefout )
M. Clazing. 06.27263655 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E.Boels. 0599.614400

POTGROND ACTIE:
Ondanks de coronapandemie, willen we toch graag de potgrond actie houden.
I.v.m. de maatregelen rondom corona, gaan we dit jaar niet huis aan huis verkopen.
In plaats daarvan kunt u uw bestelling doorgeven via e-mail of telefoon.
Graag zien wij de bestelling zo spoedig mogelijk tegemoet.
Goede kwaliteit voor €2,25 per 45 liter! De bestelling wordt vanaf zaterdag 6 maart bezorgd.
De bestelling kan doorgegeven worden bij:
M. Clazing 0599-332752 / 06-27263655/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E. Boels 0599-614400 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
B. Nijmeijer 0599-615849 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De activiteiten commissie