Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 28-03-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Gevoel
Afgelopen maandag zijn we als bijna voltallige kerkenraad bijeengekomen om opnieuw te overwegen hoe en wanneer wij de gemeente onder de gegeven omstandigheden weer een plaats kunnen bieden in de kerkzaal. Ieder heeft zo zijn persoonlijk gevoelen daarbij kunnen en willen uitspreken. De meesten vonden dat we – onder de huidige regelgeving en naar de adviezen van de landelijke kerk – als gemeente weer kerkdiensten tot maximum dertig leden willen houden. Mede door vragen hierom vanuit de gemeente zelf. Op Goede Vrijdag willen we u en jou gelegenheid geven weer samen te komen. Voor een goed overzicht en in het correct naleven van de regels, vragen wij om evenals de vorige keer u vooraf aan te melden bij diaken A. Engelkens.

Ziekenthuis
Denken wij aan de zieken en kwetsbaren in de gemeente? Wat kan een telefoontje of kaartje goed doen. We denken aan hen die afscheid moeten nemen. Die een vader en/of moeder moeten verhuizen. Die zorgen hebben over corona en quarantaine. Of zelf positief getest zijn. Er komt veel op ons aan. Laten wij het blijvend verwachten van Hem, Die ons moed en kracht geeft.

Overleden
Afgelopen woensdag is dhr. Geert Eelsing overleden. Hoewel hij ernstig ziek was, voelde hij zich tot een week terug nog gezond. Althans, zo deed hij blijken. Hij werd nog op het dorp gezien. In weinige dagen brak de ziekte echter door en deed hem woensdagmiddag, naar omstandigheden, rustig inslapen. Als ambstdrager heeft br. Eelsing veel voor de Oosterkadekerk mogen betekenen. Tot tweemaal toe heeft hij een volle ambtstermijn mogen vervullen. De Heere kent en weegt onze werken, in het bijzonder die uit liefde voor Hem en Zijn dienst zijn verricht.
D.V. aanstaande maandagmorgen zal br. Eelsing in besloten familiekring worden begraven, na een samenzijn in het rouwcentrum van Nieuw-Buinen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats van Veele (Vlagtwedde). Sterke de Heere zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem persoonlijk mochten kennen in dit verlies.

Tenslotte
Komende zondag vieren we de laatste lijdenszondag van dit jaar die de markering is naar Jezus’ laatste week van beproeving op aarde. Wij volgen Hem op weg naar Golgotha. Op Goede Vrijdag mag de Tafel van het Verbond weer in het midden van de gemeente ons nodigen om Gods goedheid te proeven. En dan mag het aangaan op Pasen. Allen een goede voorbereiding.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk

Censura Morum:
Indien er behoefte is aan Censura Morum, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 7e lijdenszondag 28-03-2021 9:30 Ds. H. Bakhuis
Organist: Ben te Velde

Houd moed… heb lief…
Mededelingen
Aanvangslied: Ps. 122: 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lofpsalm Ps. 66: 3
Wetslezing
Na de wetslezing: Gez. 174: 1
Gebed
Schriftlezing
Na de schriftlezing: ps. 95: 2, 3
Preek
Na de preek: Gez. 181: 1, 2
Lezing van het formulier HA (verkorte versie)
Dankgebed
Slotlied: Gez. 319: 1, 4, 5

Schriftlezing: NBG 51
Jesaja 53: 1 tot en met 5
Matteüs 16: 21 tot en met 23

Bericht van overlijden:
Op woensdag 24 maart is overleden dhr. G. Eelsing
in de leeftijd van 85 jaar.
De begrafenis zal maandag in besloten kring plaatsvinden.

Van de kindernevendienst:
Paasproject 2021 zondag 28 maart

We lezen vandaag:
Johannes 11
Ik ben de opstanding en het leven

Jezus bedoelt: Ik ben sterker dan de dood
Jezus bouwt voor ons een brug naar de Hemelse stad, bij de Vader

Projectlied:
Jezus opstanding en leven
roept zijn vriend weer uit het graf
Jezus opstanding en leven
neemt de dood zijn macht eens af

In een wereld vol van vragen
is Hij bij ons in de pijn
heeft Hij alle schuld gedragen
wil Hij Levenskoning zijn

Vergeet de kleurplaten niet in te leveren bij:
Arjanne Groenbroek of Margriet Clazing
Met Pasen krijgen jullie dan een leuke attentie.

Namens de leiding van de kindernevendienst

Gemeenteleden in de dienst:
Beste broeders en zusters,
Na een tijdje alleen maar online diensten te hebben gehad, heeft de kerkenraad gemerkt dat er een gemis ontstaan is in onze gemeente. Dit gemis is het samen diensten vieren. Ook al kan dat maar met een beperkt aantal mensen. Aan dit gemis willen wij gehoor geven. Daarom willen we met ingang van 2 april D.V. Goede Vrijdag weer diensten houden met maximaal 30 gemeenteleden.
Voor de komende periode geldt net als in het verleden dat u zich even moet aan melden. Dat kan op de gebruikelijke wijze. Dus via telefoon en via mail.  Ik vermeld nog even de gegevens.

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol
Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Zingen in de kerk:
De kerkenraad heeft besloten om per 2 april a.s. de kerk weer open te stellen voor het bezoeken van de erediensten. Helaas vindt er nog geen gemeentezang plaats. Wel is het mogelijk dat er zang plaatsvindt in de kerk op het podium voor de kansel. Met 4 personen is dit toegestaan. Vanuit de kerkenraad is de wens uitgesproken om dit mogelijk te maken. Bij deze een oproep of er in onze gemeente mensen zijn, jong en/of oud, die hier graag aan mee willen werken. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem dan gerust contact op met Dineke. Het zou heel fijn zijn dat we tijdens de diensten weer wat zang ten gehore kunnen brengen. Hou je van zingen, meld je dan aan! Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

maart

7 Diaconie: GZB Voorjaars zendingscollecte
11 Biddag voor gewas en arbeid collecte
14 Diaconie: Jeugdwerk
21 Onderhoud Gebouwen
28 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie