Hervormde Gemeente Oosterkadekerk goede vrijdag 02-04-2021 aanvang 19:30
Ds. M.F. van . Binnendijk
Organist: Ben te Velde

Voorzang        Psalm 8 : 1
Votum en groet
Zingen             Gezang 181 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis 
Zingen             Psalm 103 : 4
Gebed
Schriftlezing    Johannes 18 : 28 – 19 : 9
Zingen             Psalm 21 : 1 en 2
Verkondiging  n.a.v. Johannes 19 : 2a
Zingen            Psalm 65 : 1
 
Viering Heilig Avondmaal:
Zingen Toebereiding              4a. Gezang 352 : 1, 2 en 3
Viering
Lezen na de viering                Johannes 16 : 29-33
Zingen na de viering              4b. Gezang 352 : 4, 5 en 6
 
Dankzegging, dankgebed en voorbeden
Zingen           Psalm 21 : 7
Zegen