Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 04-04-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Ziekenthuis
We denken aan de zieken en kwetsbaren in de gemeente. Er komt veel op hen aan. Onze hulp en verwachting is blijvend van de Heere. Schepper en Bewaarder van alle leven, voor tijd en eeuwigheid.

Overleden
Afgelopen maandag hebben we dhr. Geert Eelsing begraven. In de dienst van woord en gebed, die plaatsvond in Nieuw-Buinen, hebben we stilgestaan bij Psalm 23. Schoondochter Anja sprak een in memoriam uit en kleindochter Renée deed de Bijbellezing. Onder een strakblauwe hemel reden we naar Veele om dhr. Eelsing te begraven op de plek waar ook zijn vrouw begraven ligt.
Sterke de Heere de beide zonen en verdere familie in dit verlies.

Op Weg
Gisteren lag de nieuwe kerkbode Op Weg bij mij op de mat. Even bladerend viel mij meteen een berichtje op, dat ikzelf geschreven had. Het was wáár toen ik het schreef, maar níet meer waar op het moment dat ik het las. Zo las ik van het kerkenraadsbesluit van 3 weken terug, dat inmiddels veranderd is, zoals u op de laatste nieuwsbrief hebt kunnen lezen. Met Goede Vrijdag en Pasen is de kerk juist open voor de gemeente (weliswaar tot 30 mensen met opgave).
Zo zie je maar weer hoe actueel nieuws al gauw tot oud nieuws verwordt, wanneer een blad pas na drie weken uitkomt. Nu is dat doorgaans geen ramp, want de wekelijkse Nieuwsbrief houdt ons op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en besluiten. Op Weg is dan ook veeleer bedoeld om wederzijds een inkijkje te geven in de betrokken gemeenten.

Tenslotte
Komende zondag vieren we de opstanding van Christus, wat we elke zondag mogen herdenken in het samenkomen van de gemeente, in ons lied, in ons belijden, ons vieren bij brood en beker en in de verkondiging. Zingend mogen we dat extra beleven. Vier mensen zich hebben aangemeld voor zowel vrijdag als zondag om de opgegeven liederen te zingen. We houden de lofzang gaande.

Allen gezegende diensten toegewenst.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 1e paasdag 04-04-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde

Voorzang Paasliederen:          1. Gezang 215 : 1, 2 en 3
                                           2. Gezang 218 : 1, 5 en 8
                                           3. Gezang 221 : 1 en 3
                       
Votum en groet  
Zingen                      1. Psalm 89 : 1 en 7
Tien Geboden
Zingen                      2. Psalm 86 : 4
Gebed
Schriftlezing              Mattheüs 28 : 1-15
Zingen                      3. Psalm 146 : 1 en 3
Verkondiging             Mat. 28 : 2 – 4
Zingen                      4. Gezang 222 : 1 en 3 
Gebed en voorbeden
Zingen                      5. Psalm 118 : 9 en 10

Afhankelijk van het moment kan er zondag een muzikaal moment worden ingelast.


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 2e paasdag 05-04-2021 9:30 Ds. A. Lagendijk
Organist: Jos van der Wal

Gezang 215:1
Psalm 149:1,5
Gezang 231:1,3
Gezang 222:1,3
Gezang 300:1,4,6
Gezang 221
 
Schriftlezing: Mattheus 28:1-10.

Herdenking dhr. G. Eelsing
De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

Van de kindernevendienst:
Paasproject 2021 1e paasdag zondag 4 april

De opwekking van Jezus

Door de opstanding van Jezus mogen we weten:
je mag leven door Hem
We mogen samen uitkijken naar de Hemelse stad

Projectlied:

Aan het kruis is Hij gestorven
na drie dagen opgestaan
Levend staat Hij is ons midden
Hoor, Hij noemt je bij je naam

In een wereld vol van vragen
Is Hij bij ons in de pijn
heeft Hij alle schuld gedragen
wil Hij Levenskoning zijn

Heel de wereld moet het weten
Jezus: Hij is opgestaan
Ook aan jou geeft Hij het leven
Hoor, Hij noemt je bij je naam

Namens de leiding van de kindernevendienst

Gemeenteleden in de dienst:
Beste broeders en zusters,
Na een tijdje alleen maar online diensten te hebben gehad, heeft de kerkenraad gemerkt dat er een gemis ontstaan is in onze gemeente. Dit gemis is het samen diensten vieren. Ook al kan dat maar met een beperkt aantal mensen. Aan dit gemis willen wij gehoor geven. Daarom willen we met ingang van 2 april D.V. Goede Vrijdag weer diensten houden met maximaal 30 gemeenteleden.
Voor de komende periode geldt net als in het verleden dat u zich even moet aan melden. Dat kan op de gebruikelijke wijze. Dus via telefoon en via mail.  Ik vermeld nog even de gegevens.

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol
Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Zingen in de kerk:
De kerkenraad heeft besloten om per 2 april a.s. de kerk weer open te stellen voor het bezoeken van de erediensten. Helaas vindt er nog geen gemeentezang plaats. Wel is het mogelijk dat er zang plaatsvindt in de kerk op het podium voor de kansel. Met 4 personen is dit toegestaan. Vanuit de kerkenraad is de wens uitgesproken om dit mogelijk te maken. Bij deze een oproep of er in onze gemeente mensen zijn, jong en/of oud, die hier graag aan mee willen werken. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem dan gerust contact op met Dineke. Het zou heel fijn zijn dat we tijdens de diensten weer wat zang ten gehore kunnen brengen. Hou je van zingen, meld je dan aan! Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

april
2 Diaconie: Stille Hulp H.A.

4 Paascollecte / quotum
5 Diaconie: Project (2e Paasdag, projectgroep OKK)
11 Plaatselijk Evangelisatiewerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie