Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 11-04-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Eredienst
Wat was het goed om met Goede Vrijdag en Pasen weer met meerderen naar de kerk te kunnen. Dat preekt anders, dat zingt anders, dat beleef je toch anders.
Laten we hopen met de versoepelingen die in aantocht zijn, dat we spoedig weer met meerderen, liefst allen naar Gods huis mogen opgaan. Voor sommigen is dat een brug te ver. Zal dat hoogstwaarschijnlijk ook blijven, naar ik hoorde zeggen. Gewend geraakt aan ‘relaxen’ op zondagmorgen, met een kop koffie in de hand, vanaf je zitbank in de woonkamer, in pyjama naar een kerkdienst kijken. Sommigen stellen nu al de vraag: “Wie gaan we ‘straks’ blijvend missen?”

Kroniek
Voorlopig zal er geen kroniek meer verschijnen van mijn hand. Ik besef dat velen, vooral in deze coronatijd, elke week weer uitkeken naar de Nieuwsbrief, voor een wat luchtiger bericht vanuit de wereld, het heden of het verleden, in plaats van alle corona-perikelen, verhalen en getallen, die ons allen dagelijks raken vanwege de pandemie. Naast het gemeentewerk en vrijwilligerswerk, kostte het schrijven van een kroniek toch ongemerkt steeds weer één tot twee dagdelen. Ik wil mijn tijd op donderdag (de ándere deeltijd, zogezegd) op een andere manier invulling gaan geven, met o.a. meer studie en Permanente Educatie.

Ziekenthuis
Nu de corona ogenschijnlijk door de vaccinatie meer in de greep is (ik zet er voorzichtig vraagtekens bij, omdat elke nieuwe mutatie gemakkelijk over een eerdere vaccinatie heen springt), is het verheugend nieuws dat in de komende tijd in de verpleegtehuizen weer (meer) bezoek is toegestaan. Jongeren krijgen meer ruimte, de economie kan wat opademen. Hoe het zich verder zal ontwikkelen weten we niet. We denken blijvend aan de zwakken en zieken in de families, de gezinnen en de gemeente. Ons oog en hart richten zich verwachtend op de Heere, die het werk van Zijn handen zal bevestigen.

Overleden
Vanmorgen kreeg ik het bericht dat ds. Cees van Duijn afgelopen dinsdagmorgen plotseling is overleden. Hij was samen met zijn vrouw vanuit Delft namens de GZB uitgezonden naar Noord-Afrika om in een door moslims overheerst gebied de kwetsbare protestantse kerken bij te staan. Tijdens zijn ochtendrondje hardlopen werd hij onwel en is naar het ziekenhuis gebracht. Pas uren later kwam de politie het zijn vrouw Mery melden, toen Cees al was overleden. Samen met Cees en zijn jongere broer Marius studeerde ik in Utrecht theologie en zaten we vanaf 1982 op het theologisch dispuut Voetius. Cees is in mijn periode als interim-predikant te Woerden (2014-2017) vanuit Delft nog voor beide wijken Centrum en Oost beroepen geweest. In die zin was dat de laatste keer dat we elkaar zagen en spraken. Zijn roeping lag echter in Noord-Afrika.
Sterke de Heere Mery, de kinderen en alle familie.

Tenslotte
We leven weliswaar in de tijd ná Pasen, maar heet volgens de kerkelijke traditie nog steeds de Paastijd. Deze loopt dit jaar van 4 april tot en met 30 mei. De eerste zondag ná Pasen heet Beloken Zondag (beloken is het tegenovergestelde van ontluiken, afgesloten). Volgens de openingswoorden van het gezongen Introïtus, heet de zondag na Pasen ook wel Quasi Modo Geniti (Quasi modo geniti infantes... woorden ontleend aan I Petrus 2:2).
Morgenochtend (vrijdag) ga ik een tv-opname doen in de kapel van Tjuchem, die dan zondag wordt uitgezonden en online komt. Weer eens een nieuwe ervaring met een nu totaal lege kerk, waarbij zelfs de technicus elders zit… we gaan het meemaken.

Een hartelijke groet vanuit de (nu eens besneeuwde, dan weer zonovergoten) pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 11-04-2021 9:30 Ds. C.G. op 't Hof
Organist: Ben te Velde

Welkom en mededelingen
Gezang 313: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 313: 4 , 5 , 6
Wetslezing
Gezang 48: 6 en 10
Gebed
Evangelielezing: Markus 16
Psalm 91: 6 , 7 , 8
Verkondiging vanuit Markus 16: 9-20
De Heer verschijnt (vers 9-13)
De Heer verwijt (vers 14)
De Heer zendt (vers 15-16)
De Heer werkt mee (vers 17-20)
Gezang 218: 1 en 2
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gezang 217: 1 , 2 , 3
Zegen

Gemeenteleden in de dienst:
Beste broeders en zusters,
Na een tijdje alleen maar online diensten te hebben gehad, heeft de kerkenraad gemerkt dat er een gemis ontstaan is in onze gemeente. Dit gemis is het samen diensten vieren. Ook al kan dat maar met een beperkt aantal mensen. Aan dit gemis willen wij gehoor geven. Daarom willen we met ingang van 2 april D.V. Goede Vrijdag weer diensten houden met maximaal 30 gemeenteleden.
Voor de komende periode geldt net als in het verleden dat u zich even moet aan melden. Dat kan op de gebruikelijke wijze. Dus via telefoon en via mail.  Ik vermeld nog even de gegevens.

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol
Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Zingen in de kerk:
De kerkenraad heeft besloten om per 2 april a.s. de kerk weer open te stellen voor het bezoeken van de erediensten. Helaas vindt er nog geen gemeentezang plaats. Wel is het mogelijk dat er zang plaatsvindt in de kerk op het podium voor de kansel. Met 4 personen is dit toegestaan. Vanuit de kerkenraad is de wens uitgesproken om dit mogelijk te maken. Bij deze een oproep of er in onze gemeente mensen zijn, jong en/of oud, die hier graag aan mee willen werken. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem dan gerust contact op met Dineke. Het zou heel fijn zijn dat we tijdens de diensten weer wat zang ten gehore kunnen brengen. Hou je van zingen, meld je dan aan! Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

april
2 Diaconie: Stille Hulp H.A.
4 Paascollecte / quotum
5 Diaconie: Project (2e Paasdag, projectgroep OKK)
11 Plaatselijk Evangelisatiewerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie