Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 18-04-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Waar gaat het heen met de kerk?
Afgelopen week kwam ik terugrijden vanuit Noordhorn. Die ochtend waren we als ‘predikanten van het noorden’ (Friesland, Drenthe en Groningen) uitgenodigd op vergadering met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, die steeds in het voor- en najaar wordt gehouden. Een indrukwekkende lezing van Piet Vergunst, secretaris van de GB, deed ons nadenken over boven gestelde vraag. Met viermaal de letter R werden we bepaald bij wat we het afgelopen jaar als gemeenten door corona zijn kwijtgeraakt. Ruimte (de kerkzaal, velen blijven thuis), ritme (de zondagse opgang is niet meer vanzelfsprekend), relaties (mensen zijn ‘bang’ geworden voor elkaar, isolement neemt toe) en ritueel (kerkgang, liturgie, Doop en Avondmaal worden anders beleefd en krijgen noodgedwongen een andere vorm/invulling).
Een aantal opmerkingen blijft je bij. Zoals ‘corona heeft de secularisatie met tien jaar versneld’. Of: ‘…in gesprek tussen de afvaardiging van de PKN en minister Grapperhaus, merken we op dat door zijn Roomskatholieke achtergrond Grapperhaus een zekere clementie heeft t.a.v. de kerken in Nederland. Maar de deur staat op een kier om Artikel 1 van de grondwet (scheiding kerk en staat) te wijzigen en dan is het gedaan met de vrijheid van godsdienst in Nederland.”
Je wordt wel weer even stilgezet…

Terugrijdend naar huis hoorde ik een interview van de RMU met Sietze de Vries (‘Mijn stem zal niet meer zwijgen’), Sietze zeggen hoe hij altijd weer onder de indruk is van het vlakke Groninger landschap met zijn wijdse luchten en indrukwekkende wolkenpartijen. Op dat moment reed ik net Pekela voorbij en zag als een schilderij vóór mij wat hij beschreef. Links van mij, boven Ter Apel flinke grijsachtige wolkenpartijen, waaruit de regen viel. Rechts van mij een strakblauwe lucht waarin wolkenschepen met witgrijze bollende zeilen statig voorbijkwamen… en vóór mij een stukje hemel dat nog moest beslissen de zonneschijn al dan niet ‘door lucht en wolken’ heen te laten dringen (Psalm 21).
In gedachten kwam een lied, na de voor mijn gevoel wat sombere woorden van die ochtend: “Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan…”
En stilletjes zing je verder, niet in het minst met het oog op de kerk en de gemeente: “… zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn voet zal gaan.”

‘Wij niet, hoor…’
“Dominee, u schrijft in de kerkbode dat iedereen u kan bellen, als er iets dringends aan de hand is. Maar u moet weten: dat zal in Holland wellicht zo gaan, maar wij Grunnigers doen dat écht niet hoor!”
Dat zei een ‘lieve Grunningse’ onlangs tegen mij. Uit een zekere zorg en meelevendheid, of ik de Grunnigers op dit punt wel goed begreep. Of omdat ik mij wellicht ongerust zou maken, waarom er misschien zo weinig gebeld zou kunnen worden…
Ik stelde haar meteen gerust door te zeggen, dat ik dat juist schreef met het oog op de zorg die velen hebben nu corona ons allen ‘bedreigt’. Niet iedereen zit namelijk op fysiek bezoek te wachten.
En wanneer je maar één iemand (sinds kort twee) per dag mag zien, wil ik als predikant niet degene zijn die iemand de gelegenheid ontneemt om vader of moeder of man of vrouw of kind die dag niet te kunnen zien, ‘omdat dominee is geweest’.
Daarbij wil je als predikant ook niet de naam krijgen, dat uitgerekend jij – naast het verspreiden van het Evangelie, wat natuurlijk mooi is – ook corona hebt verspreid, wat natuurlijk minder fraai is.
Via de GGD vernam ik, dat er ook mensen zijn die vanwege een gezond leefpatroon en een sterk gestel (zal ik mijzelf daar maar toe rekenen?) weliswaar zélf geen ziekteverschijnselen ondervinden, maar ongemerkt wél het virus van een ander kunnen oppikken en ongewild verspreiden. Een zogenaamde asymptomatische verspreider, zei deze mevrouw. Zo heb ik er weer een nieuw woord bijgeleerd.
Kortom, we blijven in de eredienst, maar niet minder in het pastoraat uiterst voorzichtig naar elkaar toe, en willen proberen met de beperkte (en beperkende!) middelen die we hebben toch oog en hart voor elkaar te blijven houden.

Catechese 12+
Ik vernam dat in een buurgemeente catechisanten weer samenkomen met hun dominee. Ik werd meteen jaloers. Graag zou ik dan ook met de jongste groep van april tot de zomer ook verder willen waar we gebleven zijn, om zodoende de ‘schade’ van een verloren seizoen wat in te halen. Dit kan binnen de maatregelen plaatsvinden in ons catecheselokaal, achterin de Rank.
Graag hoor ik (!) van jullie en/of je ouders of jullie/ zij hiertoe open staan (0599-856504).

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 18-04-2021 9:30 Ds. N. Noorlander
Organist: Ben te Velde

Welkom en mededelingen
Voorzang 217 vers 1 en 3
psalm 25 vers 7
Wetslezing
psalm 19 vers 3
schriftlezing Filippenzen 3 vers 1 tot 11
tekst Filippenzen 3 vers 10a Kracht van uw opstanding
gezang 481 vers 1 en 2 voor de preek
psalm 146 vers 1 en 3 na de preek
slotzang gezang 434 vers 1 en 5
Zegen

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

april
2 Diaconie: Stille Hulp H.A.
4 Paascollecte / quotum
5 Diaconie: Project (2e Paasdag, projectgroep OKK)
11 Plaatselijk Evangelisatiewerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie

Zingen in de kerk:
De kerkenraad heeft besloten om per 2 april a.s. de kerk weer open te stellen voor het bezoeken van de erediensten. Helaas vindt er nog geen gemeentezang plaats. Wel is het mogelijk dat er zang plaatsvindt in de kerk op het podium voor de kansel. Met 4 personen is dit toegestaan. Vanuit de kerkenraad is de wens uitgesproken om dit mogelijk te maken. Bij deze een oproep of er in onze gemeente mensen zijn, jong en/of oud, die hier graag aan mee willen werken. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem dan gerust contact op met Dineke. Het zou heel fijn zijn dat we tijdens de diensten weer wat zang ten gehore kunnen brengen. Hou je van zingen, meld je dan aan! Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer van Op Weg graag voor 26 april mailen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.