Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 25-04-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Pauze…
Afgelopen week was ik op weg naar onze dochter in de Wieringerwaard, net onder Den Helder.
Een fors ritje van zo’n 200 kilometer. Mooi weer, tikkie fris met 10 graden.
Grunn uit, Friesland in. En dan rechtsaf de dijk op. Geen binnendijk, geen buitendijk, maar de Grote Dijk. Altijd weer indrukwekkend, die Hollandse waterwerken. Een zeker gevoel van trots is mij dan niet vreemd. (Trump kon in vier jaar nog niet eens een muur bouwen om immigranten te weren, maar wij leggen in 12 jaar een dijk aan die de hele Atlantische Oceaan tegenhoudt. En wat weinigen weten: de stelling Kornwerderzand is de enige Nederlandse stelling die de Duitsers heeft weten tegen te houden in de meidagen van 1940, en was één van de weinige veldslagen die de Duitsers hebben verloren in hun Blitzkrieg tegen West-Europa).

Mijn gedachten dwaalden af naar vroegere tijden, als ik aan mijn linkerhand de oude Zuiderzee zie. Waar schepen, rijk bevracht, zwaar in het water liggend, hier voeren toen zij vanuit Indië thuiskwamen. Na twee jaar weer terug uit de Oost. Langs Kaap de Goede Hoop, door de Straat Magelhaes, richting Holland. De eerste Hollandse ‘ankerplaats’ was voor Texel, en daarna de Zuiderzee op, naar huis. Deventer, Stavoren, Hasselt, Hoorn…
Van Zuiderzee naar IJsselmeer. Van zout naar zoet water. Waar blijft de tijd…

Terwijl ik de Afsluitdijk bijna over ben, word ik onverwacht uit mijn dagdromen wakker geschud. Mijn auto zegt ‘ping’.
Nu kijk ik daar nooit direct van op. Ik ken dat pingeltje. Met ping verschijnt er een boodschap op het display, net boven mijn stuur, en wil mij iets duidelijk maken over de auto of over de omgeving. Doorgaans (of eigenlijk: alleen maar!) pingt hij, wanneer de buitentemperatuur gedaald is tot 4 graden Celsius, en waarschuwt mij voor “mogelijke gladheid”.
Het vreemde was echter, dat – toen ik Friesland een kwartier geleden achter mij liet – het buiten nog 10,5 graden was. Kon de temperatuur op de Afsluitdijk dan ineens met 6 graden zijn gedaald?

Een snelle blik op mijn display gaf echter een heel andere boodschap af. Dát had ik mijn auto nog nooit horen zeggen. Er stond: “Vermoeidheid? Neem pauze”.
Met daaronder een dampend kopje koffie getekend.

Moe was ik in het geheel nog niet. Het was pas half tien in de ochtend.
Maar een kop koffie? Absoluut!
“Graag met warme, opgeklopte melk en één suikertje.”

Meteen viel bij mij ook het kwartje. Ik was inmiddels, met een gangetje van niet meer dan 100 km/h, al zo’n kleine twee uur onderweg.
“Vermoeidheid? Neem pauze! Koffie.”
Mijn auto wist helaas (nog) niet, dat er in de verste verte geen koffie te bekennen was. Maar ja, mijn auto is dan ook van vóór de lockdown. Wist hij beter…?

’s Avonds op de terugweg kwam dit voorval mij weer in gedachten en mijmerde ik er op door.
“Vermoeidheid? Pauze!”
Waarom alléén in mijn auto? Hebben wij niet allemaal ergens zo’n waarschuwing nodig?
Sterker nog: wij kríjgen allemaal die waarschuwing! Niet na twee uur rijden, maar ná tweeduizend jaar Evangelie! Een goed bericht. Een waarschuwing. Zegt iets over ons en/of onze omgeving.

De vraag is: Wat doe ik ermee? Rijd ik door? Neem ik risico’s? Vertrouw ik op eigen kennen en kunnen?
‘Ach, nog een kwartiertje en dan zijn we er toch!’
‘Nog even dit, nog even dat…’
Bekende, maar niet altijd aannemelijke argumenten.
“Het is maar een advies… een richtlijn… niet voor mij!”

Ik mijmerde verder.
Is de zondag – de rustdag – niet bij uitstek zo’n pauzemoment?
Na een ‘vermoeiende’ week met van alles en nog wat. Je bedrijf. Je gezin. Je vaccinatie. Je medicatie. Je gezondheid. Je agenda. Kortom, je hele leven met alle ups en downs.
En dan wordt het zondag.
De kerkklok luidt.
“Ping…!”

Misschien blijf je thuis. Misschien kijk je online naar een kerkdienst. Of je gaat juist naar de kerk – omdat je één van de gelukkige, bevoorrechte, uitverkoren ‘dertig’ bent, die mag komen.
Daar voel je je nog het meest thuis. Mét de gemeente. Mét je vrienden. Mét je gezin. Mét jezelf.
Bij het altaar van de verzoening. Waar je verneemt, hoe je werkelijk ‘Veilig kunt Thuiskomen’.

“Ping…!!!”
Vermoeidheid?
Neem pauze.
Evangelie!
(en dan pas koffie – smaakt erna altijd beter, toch?)

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 25-04-2021 9:30 Ds. J.F. Tanghe
Organist: Ben te Velde
Ps. 84:1,4.
Ps. 133
Ps. 139:1,14.
Gez. 170:1,3,6.
Gez. 352:1,4.
Gez. 444:1,3.
 
Schriftlezing: Johannes 20:24-31

Potgrond actie:
De potgrondactie heeft het mooie bedrag van € 4645,= netto opgebracht.
We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp en inzet.

De kerkrentmeesters

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

april
2 Diaconie: Stille Hulp H.A.
4 Paascollecte / quotum
5 Diaconie: Project (2e Paasdag, projectgroep OKK)
11 Plaatselijk Evangelisatiewerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie

Zingen in de kerk:
De kerkenraad heeft besloten om per 2 april de kerk weer open te stellen voor het bezoeken van de erediensten. Helaas vindt er nog geen gemeentezang plaats. Wel is het mogelijk dat er zang plaatsvindt in de kerk op het podium voor de kansel. Met 4 personen is dit toegestaan. Vanuit de kerkenraad is de wens uitgesproken om dit mogelijk te maken. Bij deze een oproep of er in onze gemeente mensen zijn, jong en/of oud, die hier graag aan mee willen werken. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem dan gerust contact op met Dineke. Het zou heel fijn zijn dat we tijdens de diensten weer wat zang ten gehore kunnen brengen. Hou je van zingen, meld je dan aan! Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.

Kopij:
Kopij voor het volgende nummer van Op Weg graag voor 26 april mailen naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.