Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 16-05-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


De levende God

‘De HEERE ziet het niet,’ zeggen ze, ‘de God van Jakob merkt toch niets.’
Kom tot inzicht, onverstandige. Dwazen, worden jullie ooit wijs? Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen? het oog gevormd – zou Hij niet zien?

Psalm 94:7-9 (HSV)

De wereld is niets veranderd sinds de tijd waarin deze psalm geschreven werd. Veel mensen leven alsof God niet bestaat.
Ze doen waar ze zin in hebben, alsof ze nooit aan iemand verantwoording hoeven af te leggen. Je hoort mensen zeggen:
‘Als er een God is, waarom zijn er dan zoveel rampen en oorlogen? Dan heeft die God de boel niet in de hand.’ 
‘Ach, ik denk wel dat er ‘iets’ is,’ zegt een ander, ‘een hogere macht ofzo, maar niet iemand die alles regelt.’

Veel mensen nemen het bestaan van de levende, kijkende, horende, voelende en sprekende God niet al te serieus.
Maar Psalm 94 laat zien hoe bizar dat is. Zou God, de Schepper van het leven, zélf niet bestaan? Zou de Schepper van de oren zélf niet kunnen horen, de Maker van de ogen zélf niet kunnen zien?
Zou de Bedenker van het gevoel zélf niet kunnen voelen en de Schepper van de mond zélf niet kunnen praten?

God is de Schepper van al het leven. De mens is zelfs naar zijn beeld geschapen! Wat moet het kwetsend voor God zijn dat zijn eigen schepselen Hem negeren en niet serieus nemen.
Zou de Schepper van de emoties zélf geen gevoel hebben…?

Maar behalve ernstig zijn deze woorden ook bemoedigend. We worden er bij bepaald hoe levend en betrokken onze God is. Want zou Hij die het oor heeft gemaakt jou niet horen?
Zou de God die het oog heeft geschapen jou niet zien?


Blijf dicht bij de HERDER,
waar HIJ gaat is goedheid en genade,
alle dagen van je leven.

 
overgenomen uit zussenliefde


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 16-05-2021 9:30 Ds. M. Mudde
Organist: Ben te Velde

Psalm 116 vers 1, 2 en 3
Votum en groet
Psalm 42 vers 3
Wet
Psalm 119 vers 66
Gebed
Schriftlezing Psalm 42 en 43
Gezang 234 vers 1 en 2
Prediking Psalm 42 vers 6 en 7a
Psalm 130 vers 3 en 4
Dankgebed
Psalm 43 vers 5

Pinksterproject:
We lezen vandaag Johannes 17:1-13
Ik beloof vurig leven
Jezus Liefde voor de wereld maakt verbinding tussen hemel en aarde.
Namens de leiding van de kindernevendienst

Avonddiensten
Beste gemeente,
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 juni voorlopig weer te starten met de avonddiensten. Dit is en blijft alleen mogelijk als u ook enthousiast reageert met het bezoeken van deze diensten.

Namens de kerkenraad ,
Freerk Mol, scriba

Zingen in de kerk: “Van U wil ik zingen”
De kerkenraad heeft besloten om per juni a.s. ook weer avonddiensten te gaan houden. Vanaf april wordt er door vier gemeenteleden samenzang gehouden in de morgendiensten. We zien dit ook graag in de avonddiensten gebeuren. We kunnen dus nog wel wat extra zangers gebruiken (“Kom ga met ons en doe als wij…)! Nogmaals een oproep aan jong en oud in onze gemeente om je op te geven als je van zingen houdt en hier graag aan mee wilt werken. Het zijn weer mooie stappen richten het houden van “normale erediensten”. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem contact op met Dineke. Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.
“Kom laat ons zingen!”


OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

mei
2 Diaconie: Bloemen in de Kerk
9 Diaconie: Jeugdwerk
13 Onderhoud Gebouwen
16 Plaatselijk Evangelisatiewerk
23 Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
24 Diaconie: Project (2e Pinksterdag )
30 Diaconie: Kerk- dienst uitzendingen