Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 23-05-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht …
2 Timotheüs 1:7 (HSV)

Paulus moest zijn werk loslaten in de handen van zijn dierbare vriend Timotheüs. Hij zat gevangen en wist dat zijn einde naderde.
Zijn inzet voor God had hem in een moeilijke situatie gebracht. En hoe zal Timotheüs zich gevoeld hebben? Waar haalde hij de moed vandaan om het zware werk van
Paulus over te nemen?

Paulus bemoedigde Timotheüs als een vader. Hij wees Timotheüs op heel iets anders dan op de risico’s die hij zou lopen. ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht …’
Als Timotheüs het van zijn eigen geest zou moeten hebben, zou hij het niet aankunnen. Dan zou de angst hem om het hart slaan.
Maar God geeft zijn kinderen de kracht van de Heilige Geest! Paulus’ eigen leven was daarvan een getuigenis. In zijn zwakheid kon hij sterk zijn, door de Geest van kracht.

Timotheüs mocht het van God verwachten. Net als wij. Want God geeft diezelfde ‘Geest van kracht’ aan ons. Wij zijn van onszelf zo snel bang en moedeloos.
We merken het meteen als onze eigen geest de regie neemt. Dan verliezen we onszelf in gepieker en bezorgdheid. De moed zinkt ons in de schoenen.
We denken dat het ons nooit gaat lukken om vol te houden en dicht bij God te blijven.

Denk er op zulke momenten maar aan hoe de Geest van kracht werkt. We weten uit de Bijbel wat we van Hem mogen verwachten. Hij troost, Hij geeft ons moed en sterkt ons geloof. De Geest helpt ons om de weg te gaan die God ons wijst. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Denk daaraan als je vandaag weer aan je taak begint. Op je werk, in je gezin, in het dragen van je ziekte, in het
zoeken naar een weg in je problemen. Verwacht het van God.

overgenomen uit Zussenliefde

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 23-05-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Mark Wubs

Zondag 23 mei 2021 – Eerste Pinksterdag
(Her)bevestiging ambtsdragers

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Voorzang                    Gezang 239 : 1, 2, 6 en 7
Votum en groet  
Zingen                        1. Psalm 99 : 1, 4 en 8
De Tien Woorden       Deuteronomium 5 : 1 – 24
Zingen                        2. Gezang 244 :1
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing               Handelingen 2 : 1 – 13 en 29 – 36
Zingen                        3. Psalm 43 : 3 en 4
Verkondiging             n.a.v. Handelingen 2 : 33
Zingen                        4. Psalm 69 : 9
(Her)bevestiging ambtsdragers
Toezingen                  4a. Psalm 134 vers 1, 2 en 3
Muzikaal moment
Gebed en voorbeden
Zingen                        5. Gezang 477 : 1 en 2
Zegen
Orgelspel

Pinksterproject:
Vandaag lezen we :
Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40
Ik beloof de Heilige Geest

Avonddiensten:
Beste gemeente,
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 juni voorlopig weer te starten met de avonddiensten. Dit is en blijft alleen mogelijk als u ook enthousiast reageert met het bezoeken van deze diensten.

Namens de kerkenraad , Freerk Mol, scriba

Zingen in de kerk: “Van U wil ik zingen”
De kerkenraad heeft besloten om per juni a.s. ook weer avonddiensten te gaan houden. Vanaf april wordt er door vier gemeenteleden samenzang gehouden in de morgendiensten. We zien dit ook graag in de avonddiensten gebeuren. We kunnen dus nog wel wat extra zangers gebruiken (“Kom ga met ons en doe als wij…)! Nogmaals een oproep aan jong en oud in onze gemeente om je op te geven als je van zingen houdt en hier graag aan mee wilt werken. Het zijn weer mooie stappen richten het houden van “normale erediensten”. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem contact op met Dineke. Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.
“Kom laat ons zingen!”

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469
P: Oosterkade 5, 9503 HN STADSKANAAL

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

mei
2 Diaconie: Bloemen in de Kerk
9 Diaconie: Jeugdwerk
13 Onderhoud Gebouwen
16 Plaatselijk Evangelisatiewerk
23 Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
24 Diaconie: Project (2e Pinksterdag )
30 Diaconie: Kerk- dienst uitzendingen

Kopij kerkblad:
Voor het volgende kerkblad kan weer kopij worden ingeleverd. Dit is mogelijk tot en met 31 mei.
Graag mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.
Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.”

Schep in mij een rein hart, o God; en vernieuw een juiste geest in mij.
Werp mij niet weg van uw aanwezigheid; en neem uw heilige geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde van uw redding terug; en ondersteun mij met uw vrije geest.
Dan zal ik overtreders uw wegen leren; en zondaars zullen tot u bekeerd worden. "