Liturgie voor de morgendienst op tweede Pinksterdag 09.30 uur 24-05- 2021 te Stadskanaal 
Ds. W. van der Wind 
Organist: Mark Wubs

Thema: “Waarheid zijn en waarheid doen”. 

 

Welkom en mededelingen.

Gezang 237: 1, 2.

Stil gebed.

Votum en Groet.

Zingen Gezang 477: 1.

Geloof belijden.

Zingen Gezang 477: 2.

Gebed en voorbeden.

Schriftlezing: Joh. 14: 15 – 24.

                        Hand. 2: 1 – 4.

          Tekst:   Joh. 14: 17.

Zingen Gezang 250: 1, 2, 4.

Prediking.

Zingen Ps. 87: 2, 3.

Dankgebed.

Slotzang Gezang 237: 4, 6.

 

Zegen.