Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 06-06-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN
Melodie: Psalm 42

1 God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

2 God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

3 God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

tekst: ds. A.F. Troost

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 06-06-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde

Voorzang                    Gezang 264 : 1, 2 en 4
Votum en groet
Zingen                         Psalm 33 : 8
De Tien Woorden
Zingen                         Psalm 17 : 3 en 7
Gebed
Schriftlezing               1. Handelingen 6 : 8 – 15
                                    2. Handelingen 7 : 51 – 60
Zingen                         Psalm 56 : 3 en 4
Verkondiging              n.a.v. Handelingen 7 : 55 – 56
Zingen                         Psalm 63 : 2
Gebed
Zingen                         Psalm 48 : 4                                        
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 06-06-2021 19:00 Ds. W.J. Bakker
Organist: Jolanda te Velde

Avonddiensten:
Beste gemeente,
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 juni voorlopig weer te starten met de avonddiensten. Dit is en blijft alleen mogelijk als u ook enthousiast reageert met het bezoeken van deze diensten.

Namens de kerkenraad ,
Freerk Mol, scriba

Zingen in de kerk: “Van U wil ik zingen”:
De kerkenraad heeft besloten om per juni a.s. ook weer avonddiensten te gaan houden. Vanaf april wordt er door vier gemeenteleden samenzang gehouden in de morgendiensten. We zien dit ook graag in de avonddiensten gebeuren. We kunnen dus nog wel wat extra zangers gebruiken (“Kom ga met ons en doe als wij…)! Nogmaals een oproep aan jong en oud in onze gemeente om je op te geven als je van zingen houdt en hier graag aan mee wilt werken. Het zijn weer mooie stappen richten het houden van “normale erediensten”. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem contact op met Dineke. Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.
“Kom laat ons zingen!”

OPGAVE kerkbezoek: Let op:
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
De kerkenraad heeft ook besloten om niet weer af te schalen, dus met minder gemeenteleden of zonder gemeenteleden. Wij houden voorlopig vast aan de 30 leden , tot we weer meer mogen.
Dit kan alleen verstoord worden als de overheid een wettelijke verplichting hierover uitvaardigt.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

Juni
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Plaatselijk Evangelisatiewerk
20 Diaconie: Stille Hulp H.A.
27 Onderhoud Gebouwen