ORDE VAN DIENST

Hervormde gemeente Oosterkadekerk Stadskanaal zondag 6 juni 2021

Welkom en afkondigingen

Gezang 250: 1, 2, 3, 4

Stil gebed – bemoediging en groet

Aanvangstekst: Openbaring 2: 3

Psalm 143: 1, 9

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Jesaja 37: 14-20 en Handelingen 4: 23-31 HSV

Psalm 2: 1, 4

Prediking

Psalm 146: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis Psalm 146: 4, 5

Dankgebed en voorbede

(Dienst der offerande)

Gezang 314: 1, 2, 3

Zegen