Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 27-06-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 27-06-2021 9:30 uur
Ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde

Voorzang                    Gezang 148 : 1
Votum en groet
Zingen                        1. Psalm 62 : 1
De Tien Woorden
Zingen                        2. Psalm 62 : 7
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing               2 Koningen 1 : 1 – 18
                                    Lukas 9 : 51 – 56      
Zingen                        3. Psalm 92 : 3
Verkondiging             Lukas 9 : 55
Zingen                        4. Psalm 85 : 1
Gebed
Zingen                        5. Psalm 92 : 7 en 8
Zegen


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 27-06-2021 19:00
Ds. M.F. van binnendijk
Organist: Jolanda te Velde 

Voorzang                    Gezang 399 : 1 en 6
Votum en groet
Zingen                        1. Psalm 122 : 2
Geloofsbelijdenis
Zingen                        2. Psalm 67 : 2
Gebed
Schriftlezing               Mattheüs 16 : 13 – 28
Voorwoord
Zingen                        3. Psalm 111 : 1 en 6
Verkondiging             Mattheüs 16 : 13b en 15

Thema: Waarom wij belijden! 
1. Belijden van Christus!
2. Waarom belijdenisgeschriften?
3. Guido de Bres en de NGB

Zingen                        4. Psalm 96 : 1 en 3
Gebed
Zingen                        5. Psalm 43 : 3 en 4
Zegen
 

Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

Let op!
Om u aan te melden voor Kerkbezoek kunt u de komende tijd gebruik maken van het nummer 0599 332752, dit is het nummer van familie Clazing.
Ook kunt u zich aanmelden door te mailen naar: mailadres blijft ongewijzigd) : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten en zingen:
Door de versoepeling van de maatregelen mogen wij vanaf dit weekend weer 78 gemeente leden toelaten tot de diensten. Er mag ook weer gezongen worden door de gemeente in de dienst. Maar als wij de kerk betreden moet in de hal nog wel het mondkapje worden gedragen. Ook op alle andere plekken waar we de 1.5 meter niet kunnen handhaven. Voor de rest geldt dat de mondkapjes niet meer verplicht zijn, maar als uw zich hierdoor veiliger voelt, blijf het mondkapje dan dragen.
Maar er blijven wel een paar voorwaarden waaraan we met z’n allen moeten voldoen.  Dat is ten eerste de 1,5 meter afstand, vandaar de 78 gemeenteleden. 
OPGAVE kerkbezoek: Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven.
Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan per telefoon onder nummer 0599 332752 - familie Clazing.
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

juni
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Plaatselijk Evangelisatiewerk
20 Diaconie: Stille Hulp H.A.
27 Onderhoud Gebouwen

Kopij: De kopij voor het volgende kerkblad kan tot uiterlijk 28 juni worden ingeleverd per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit nummer verschijnt rond 14 juli. Het eerstvolgende nummer komt pas half september uit.