Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 18-07-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 18-07-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Ouderling van dienst: Cor van Vliet
Organist: Ben te Velde

Voorzang                Gezang 254 : 1 en 2
Votum en groet
Zingen                     Gezang 254 : 3 en 4
De Tien Woorden
Zingen                     Psalm 19 : 1
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing            Psalm 19
                                  Romeinen 1  : 18 - 25
NGB                          Artikel 2
Zingen                      Psalm 93 : 1 en 4
Verkondiging          Romeinen 1 : 20
Zingen                      Psalm 147 : 1 en 3
Gebed
Zingen                      Gezang 393 : 4
Zegen

NGB Artikel 2

“Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste, door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid [zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 : 20], welke dingen genoegzaam (voldoende) zijn om de mensen te overtuigen, en hun elke verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede maakt Hij Zichzelf ons klaarder (duidelijker) en volkomener aan ons bekend door Zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot Zijn eer en tot behoud van de zijnen.”

Romeinen 1 : 20:
"Want Zijn onzienlijke dingen worden – vanaf het begin van de schepping – verstaan en doorzien, beiden Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.”


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 18-07-2021 19:00 Ds. A. Lagendijk Onstwedde
Ouderling van dienst: Cor van Vliet
organist: Ben te Velde

Gezang 323:1,8
Psalm 118:5,7
Gezang 291:1
Gezang 296:2
Gezang 449:3,4,5
Gezang 441:2,3,12

Schriftlezingen: Mattheus 7: 13-23 en Openbaring 14:6- 12


Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

b
Om u aan te melden voor Kerkbezoek kunt u de komende tijd gebruik maken van het nummer 0599 332752, dit is het nummer van fam. Clazing. Ook kunt u zich aanmelden door te mailen naar: mailadres blijft ongewijzigd) : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten en zingen:
Door de versoepeling van de maatregelen mogen wij weer 78 gemeente leden toelaten tot de diensten. Er mag ook weer gezongen worden door de gemeente in de dienst. Maar als wij de kerk betreden moet in de hal nog wel het mondkapje worden gedragen. Ook op alle andere plekken waar we de 1.5 meter niet kunnen handhaven. Voor de rest geldt dat de mondkapjes niet meer verplicht zijn, maar als u zich hierdoor veiliger voelt, blijf het mondkapje dan dragen.
Er blijven wel een paar voorwaarden waaraan we met z’n allen moeten voldoen.  Dat is ten eerste de 1,5 meter afstand, vandaar de 78 gemeenteleden. Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 0599 332752, dit is het nummer van fam. Clazing.
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

juli
4 Diaconie: Bloemen in de Kerk
11 Diaconie: Jeugdwerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: Kerkdienst uitzendingen