Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 25-07-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 25-07-2021 9:30 Ds. H C. Marchand Groningen
Ouderling van dienst: Harrie Mulder
Organist: Jolanda te Velde

Psalm 25:1,2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 25:5
Wetslezing
Psalm 25:6
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Galaten 5:1-12
Gezang 75:1,8
Schriftlezing : Galaten 5:13-26
Gezang 252:1,2,3
Prediking Galaten 5:1 en 13 Thema: Vrijheid: kostbaar en kwetsbaar
Psalm 32:2,3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gezang 326:1,3,4
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 18-07-2021 19:00 Ds. G.W. op 't Hof Nieuwe Pekela
Ouderling van dienst: Harrie Mulder
Organist: Dineke Westers

Zingen: Psalm 96: 1, 5, 6, 7
Stil gebed
Votum en groet
Openingstekst: Titus 2: 11-15
Zingen: Gezang 280
Gebed
Schriftlezingen:
Psalm 96
Lukas 21: 25-28
Handelingen 17: 24-31
Zingen: Gezang 279: 1, 4, 6, 7
Preek ‘Vrees en Vreugde’
n.a.v. Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 52
Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?
Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd Hem verwacht als Rechter uit de hemel, Hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid.
Zingen: Gezang 289: 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 97: 4, 5, 6
Gebed
Zingen: Psalm 98: 1 en 4
Zegen

Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

Let op!
Om u aan te melden voor Kerkbezoek kunt u de komende tijd gebruik maken van het nummer 0599 332752, dit is het nummer van fam. Clazing. Ook kunt u zich aanmelden door te mailen naar: (mailadres blijft ongewijzigd) : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten en zingen:
Door de versoepeling van de maatregelen mogen wij vanaf dit weekend weer 78 gemeente leden toelaten tot de diensten. Er mag ook weer gezongen worden door de gemeente in de dienst. Maar als wij de kerk betreden moet in de hal nog wel het mondkapje worden gedragen. Ook op alle andere plekken waar we de 1.5 meter niet kunnen handhaven. Voor de rest geldt dat de mondkapjes niet meer verplicht zijn, maar als u zich hierdoor veiliger voelt, blijf het mondkapje dan dragen.
Er blijven wel een paar voorwaarden waaraan we met z’n allen moeten voldoen.  Dat is ten eerste de 1,5 meter afstand, vandaar de 78 gemeenteleden. Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 0599 332752, dit is het nummer van fam. Clazing.
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

juli
4 Diaconie: Bloemen in de Kerk
11 Diaconie: Jeugdwerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: Kerkdienst uitzendingen

Mededeling van de Kerkrentmeesters:
Verheugd kunnen wij de gemeente meedelen dat per 1 augustus a.s. onze nieuwe pachter zal beginnen in De Rank. Het gaat om mevrouw Pascal Schonewille-De Kort. Zij is woonachtig in Nieuw-Weerdinge. Na de morgendienst (doopdienst) van 1 augustus a.s. zullen wij als college haar aan de gemeente voorstellen en kan er kennis worden gemaakt.
Voor alle kerkelijke activiteiten geldt dat als men gebruik wil maken van De Rank, dit door te geven aan het college van Kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0599-353735). Dus niet via de pachter! De kerkrentmeesters zullen dit verder met de pachter af stemmen. Het is verstandig om de datums vroegtijdig (kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) door te geven.
Het college van kerkrentmeesters.