Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 01-08-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 01-08-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde

Zie bijgevoegde liturgie

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 01-08-2021 19:00 Dhr. H. Lowijs Noordscheschut
ouderling van dienst: Freerk Mol
organist: Dineke Westers

Thema:
‘Als de nood het hoogst is, is de Redder nabij’
Afkondigingen.
Zingen: Psalm 116: 1,2 en 8. – ‘God heb ik lief’.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 1 en 2.
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 43: 1-3a en Handelingen 7: 54-60 HSV.
Zingen: Psalm 73 : 9 en 10.
Verkondiging:
Zingen: Gezang 303: 1,4 en 5.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 460: 1,3 en 4.
Gebed
(aanbeveling) Collecten
Zingen: Gezang 409: 1,4 en 5.
Zegen.

Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

Let op!
Om u aan te melden voor Kerkbezoek kunt u de komende tijd gebruik maken van het nummer 0599 332752, dit is het nummer van fam. Clazing. Ook kunt u zich aanmelden door te mailen naar: (mailadres blijft ongewijzigd) : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten en zingen:
Door de versoepeling van de maatregelen mogen wij weer 78 gemeente leden toelaten tot de diensten. Er mag ook weer gezongen worden door de gemeente in de dienst. Maar als wij de kerk betreden moet in de hal nog wel het mondkapje worden gedragen. Ook op alle andere plekken waar we de 1.5 meter niet kunnen handhaven. Voor de rest geldt dat de mondkapjes niet meer verplicht zijn, maar als u zich hierdoor veiliger voelt, blijf het mondkapje dan dragen.
Er blijven wel een paar voorwaarden waaraan we met z’n allen moeten voldoen.  Dat is ten eerste de 1,5 meter afstand, vandaar de 78 gemeenteleden. Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 0599 332752, dit is het nummer van fam. Clazing.
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

augustus
1 Plaatselijk Evangelisatiewerk
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: GZB Zomercollecte
22 Onderhoud Gebouwen
29 Diaconie: (Algemene middelen )

Mededeling van de Kerkrentmeesters:
Verheugd kunnen wij de gemeente meedelen dat per 1 augustus a.s. onze nieuwe pachter zal beginnen in De Rank. Het gaat om mevrouw Pascal Schonewille-De Kort. Zij is woonachtig in Nieuw-Weerdinge. Na de morgendienst (doopdienst) van 1 augustus a.s. zullen wij als college haar aan de gemeente voorstellen en kan er kennis worden gemaakt.
Voor alle kerkelijke activiteiten geldt dat als men gebruik wil maken van De Rank, dit door te geven aan het college van Kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0599-353735). Dus niet via de pachter! De kerkrentmeesters zullen dit verder met de pachter af stemmen. Het is verstandig om de datums vroegtijdig (kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) door te geven.
Het college van kerkrentmeesters.

Attentie:
Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop.
€2,25 per potje.
Els Boels 0599.624400