Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 22-08-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 22-08-2021 9:30 Ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts
Organist: Ben te Velde

Voorzang: Gez. 434:1
Votum en zegengroet
Zingen: Ps. 99:1
Wet van de Heere/samenvatting
Zingen: Ps. 99:6
Gebed
Lezen/tekst: Psalm 93
Zingen: Gez. 397:1,3,6
Preek
GOD ZELF IS ONS ONWRIKBAAR HOUVAST
onwrikbaar is:
Gods troon
Gods Woord
Gods huis
Zingen: Ps. 93:1,2,3
Dankgebed
Zingen: Ps. 93:4
zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 22-08-2021 19:00 Ds. C. Hoek uit Bedum
ouderling van dienst: Jan Geert Wilts
organist: Jolanda te Velde

Zingen voor de dienst: Psalm 119: 66
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 14: 1, 2 en 3 
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 130: 3
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 6: 1 t/m 8 en Galaten 5: 22 t/m 26 
Zingen: Psalm 1: 1 en 3
Preek: Genesis 6: 1 t/m 8 
Zingen: Gez. 451: 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Gez. 252: 1 en 2
Zegen

Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

Berichten van overlijden:
Op dinsdag 17 augustus is overleden mw. H. Rijks Kruize in de leeftijd van 97 jaar.
De dankdienst voor haar leven vindt plaats op maandag 23 augustus om 14.00 uur in de Oosterkadekerk.

Maandag 16 augustus is overleden mw. T. Koops Rubingh in de leeftijd van 89 jaar.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lied bij herdenken mw. Koops Rubingh:
Gez. 14 vers 1
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

Zangdienst Zondag 29 augustus – 19.00 uur.
Voorganger Dhr. A Lowijs.
In deze dienst willen we horen over hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broers.
(dit als vervolg op de dienst van zondag 15 augustus)
We gaan ook een extra (Evangelisch) lied zingen rondom het thema; Herken jij je Redder?

Start Winterwerk :
Als gemeente hebben we de geode gewoonte om de start van het winterseizoen op een feestelijke wijze te vieren. Vorig jaar kon dat helaas niet door de heersende maatregelen. Maar dit jaar willen we toch een voorzichtig begin maken. De start van het winterseizoen valt in het weekend van 18 en 19 september. Op de zondag willen we de ochtenddienst het karakter geven van de startdienst. Maar op de zaterdag daarop aan voorafgaand, dus op zaterdag 18 september willen we als gemeente starten met een barbecue. Graag willen wij vooraf weten hoeveel gemeenteleden er komen. Dat is van belang voor de inkoop maar ook voor de inrichting ( coronaproef). Als u wilt deelnemen aan de barbecue willen wij u vragen zich op te geven bij de familie Clazing dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van BBQ of telefonisch ( 0599-332752). Wanneer u een dieet hebt dit er graag even bij vermelden. Voor de startdienst van de zondag geldt de huidige wijze van aanmelden.
Tot ziens
Namens de kerkenraad

Kerkdiensten en zingen:
Na een tijd gewerkt te hebben met een verplichtte reservering voor de wekelijkse kerkdiensten heeft de kerkenraad de volgende ervaring opgedaan. Ten eerste het aantal van 78 gemeenteleden is nog nauwelijks gehaald. Ten tweede is er toch een drempel om zich op te geven voor de diensten. Daarom wil de kerkenraad de komend periode de volgende stap zetten naar een normale wijze van kerk bezoek. Daarom gaan we nu over naar een vrijwillige reservering en verhoging van het aantal bezoekers naar 100.
Het reserveren kan gebeuren op ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op telefoonnummer 0599 332752. Dit is het telefoonnummer van de familie Clazing.
Bij reservering kan u direct bericht krijgen of er ruimte is. Normaal gesproken wel, maar bij grote toeloop kunnen de plaatsen verzegd zijn. Maar als u niet wilt reserveren kunt u naar de kerk komen. De coördinator kan u dan zeggen of er ruimte is. Deze coördinator zal ook zeggen of u plaats kan nemen in de kerkzaal of dat u de dienst kunt volgen in de grote zaal van de Rank.
Maar er blijft wel één voorwaarde bestaan en dat is dat u geregistreerd moet worden. Wij noteren naam en telefoonnummer. Dit is nodig van uit de RIVM-maatregelen, bij een eventuele besmetting voor het bron- en contactonderzoek Wij hopen als kerkenraad op deze wijze de drempel voor het kerkbezoek voor u te verlagen.
Tot ziens in de dienst.

Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

augustus
1 Plaatselijk Evangelisatiewerk
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: GZB Zomercollecte
22 Onderhoud Gebouwen
29 Diaconie: (Algemene middelen )

Attentie:
Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop. €2,25 per potje.
Els Boels 0599.614400

Kopij Op Weg:
De kopij voor het volgende nummer van Op Weg kan tot uiterlijk 30 augustus worden ingeleverd per email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.