Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 29-08-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 29-08-2021 9:30 Ds. B. van Werven uit Diever V.H.A.
ouderling van dienst: Cor van Vliet
Organist: Mark Wubs

Thema: ‘Avondmaal vs. Covid’
Voorzang Psalm 8: 1 + 3
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Gez. 255: 1 + 3
Wet Ex. 20: 1 – 17 en Matth. 22: 37 – 40
Antwoordlied LvdK Gez. 358: 1 + 4 ‘Genadig Heer die al mijn zwakheid weet’
Gebed
Lezing HA formulier deel 1
Schriftlezing Matth. 26: 20 – 30 (HSV)
Zingen Ps. 62: 4 + 5
(Kinderen ..)
Verkondiging
Zingen Ps. 89: 4 + 6
Danken en voorbeden
Collecten
Slotzang LvdK Gez. 281: 1 + 3 + 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 29-08-2021 19:00 Dhr. H. Lowijs V.H.A.
ouderling van dienst: Cor van Vliet
organist: Ben te Velde

Zingend Geloven
Zangdienst
Zondagavond 29 augustus 2021
Thema: “Herken jij je Redder?”

Censura Morum:
Indien er behoefte is aan Censura Morum, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

Lied bij herdenken mw.H. Rijks- Kruize
Gezang 293: 1 en 4
1.
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!


4.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

ROMMELMARKT:
We zijn heel blij dat de vergunning voor de rommelmarkt voor dit jaar rond is.
Op zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur hopen we weer een gezellige rommelmarkt te houden.
Er is weer heel veel te koop, ook weer de heerlijke spekdikken, haring, hamburgers, krentenbollen, jam, appels etc !
En natuurlijk de leuke bloemenkraam met buitenbakjes, en bloemstukken.
Ook zal er weer een gezellige zithoek zijn waar koffie met gebak te koop is.
Wie willen er taart of cake bakken? Je kunt zich opgeven bij onderstaande personen, ook als je mee wilt helpen, mag het bij onderstaande personen doorgeven.

E.Boels 0599.614400
M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655
Namens de activiteiten commissie

Start Winterwerk :
Als gemeente hebben we de geode gewoonte om de start van het winterseizoen op een feestelijke wijze te vieren. Vorig jaar kon dat helaas niet door de heersende maatregelen. Maar dit jaar willen we toch een voorzichtig begin maken. De start van het winterseizoen valt in het weekend van 18 en 19 september. Op de zondag willen we de ochtenddienst het karakter geven van de startdienst. Maar op de zaterdag daarop aan voorafgaand, dus op zaterdag 18 september willen we als gemeente starten met een barbecue. Graag willen wij vooraf weten hoeveel gemeenteleden er komen. Dat is van belang voor de inkoop maar ook voor de inrichting ( coronaproef). Als u wilt deelnemen aan de barbecue willen wij u vragen zich op te geven bij de familie Clazing dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van BBQ of telefonisch ( 0599-332752). Wanneer u een dieet hebt dit er graag even bij vermelden. Voor de startdienst van de zondag geldt de huidige wijze van aanmelden.
Tot ziens
Namens de kerkenraad

Kerkdiensten en zingen:
Na een tijd gewerkt te hebben met een verplichtte reservering voor de wekelijkse kerkdiensten heeft de kerkenraad de volgende ervaring opgedaan. Ten eerste het aantal van 78 gemeenteleden is nog nauwelijks gehaald. Ten tweede is er toch een drempel om zich op te geven voor de diensten. Daarom wil
de kerkenraad de komend periode de volgende stap zetten naar een normale wijze van kerk bezoek. Daarom gaan we nu over naar een vrijwillige reservering en verhoging van het aantal bezoekers naar 100.
Het reserveren kan gebeuren op ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op telefoonnummer 0599 332752. Dit is het telefoonnummer van de familie Clazing.
Bij reservering kan u direct bericht krijgen of er ruimte is. Normaal gesproken wel, maar bij grote toeloop kunnen de plaatsen verzegd zijn. Maar als u niet wilt reserveren kunt u naar de kerk komen. De coördinator kan u dan zeggen of er ruimte is. Deze coördinator zal ook zeggen of u plaats kan nemen in de kerkzaal of dat u de dienst kunt volgen in de grote zaal van de Rank.
Maar er blijft wel één voorwaarde bestaan en dat is dat u geregistreerd moet worden. Wij noteren naam en telefoonnummer. Dit is nodig van uit de RIVM-maatregelen, bij een eventuele besmetting voor het bron- en contactonderzoek Wij hopen als kerkenraad op deze wijze de drempel voor het kerkbezoek voor u te verlagen. Tot ziens in de dienst.

Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0599-582469

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

augustus
1 Plaatselijk Evangelisatiewerk
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: GZB Zomercollecte
22 Onderhoud Gebouwen
29 Diaconie: (Algemene middelen )


Attentie:
Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop. €2,25 per potje.
Els Boels 0599.614400

Kopij Op Weg:
De kopij voor het volgende nummer van Op Weg kan tot uiterlijk 30 augustus worden ingeleverd per email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.