Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 05-09-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 05-09-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk - H.A.
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde

Voorzang
Gezang 346 : 1, 2, 4 en 5
Votum en groet
Zingen
Psalm 81 : 1, 8 en 9
De Tien Woorden
Zingen
Psalm 27 : 7
Gebed
Schriftlezing Jesaja 55 : 1 – 6 / Lukas 11 : 9 – 13
Zingen
Gezang 170 : 1 en 6
Verkondiging Zoek de Heere
Zingen
Psalm 63 : 1 en 2
Formulier Bij de Toebereiding: Gezang 352: 1, 5 en 6
Bediening Heilig Avondmaal

Na de viering: Psalm 25 : 7
Stil gebed, dankgebed en voorbeden
Zingen
Psalm 118 : 9 en 10
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 05-09-2021 19:00 Ds. M.F. van Binnendijk V.D.H.A.
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde

Voorzang Psalm 89 : 1 en 7
Votum en groet
Zingen Psalm 100 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 100 : 3 en 4

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal
 Lezing formulier
 Gereedmaken Tafel zingen Gezang 319 : 1, 2 en 3
 Viering met lezen I Samuël 14 : 23b-27
 Zingen Gezang 319 : 4 en 5
 Dankzegging
 Stil gebed, dankgebed en gebed om de Woordbediening

Schriftlezing Richters 14
Zingen Gezang 147 : 1, 2 en 3  bundel 1938
Woordverkondiging Richters 14 : 4b en 9
 Zingen: tussenzang Psalm 105 : 2
Zingen Gezang 320 : 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 320 : 3 en 4
Zegen


Toelichting bij gezang 170
De dichter, Emil Liedgren (1879-1963) wil met dit lied aangeven dat de levensweg, en daarmee ook de geloofsweg, van een mens een levenslang ‘onderweg zijn’ is. Met vallen en opstaan komt de mens tot zijn bestemming. De aanzet tot dit lied is waarschijnlijk Markus 1 : 37, waar de discipelen tot Jezus zeggen: “Allen zoeken U”. Helaas heeft de Nederlandse vertaling de oorspronkelijke bedoeling aangetast. Vers 1 in onze vertaling suggereert een verschil tussen de generaties in hun zoektocht naar Jezus: Ouderen gaan rustig, welbereid, jongeren aarzelend u tegen (tegen = tegemoet).
De originele Zweedse tekst zou je als volgt kunnen weergeven: Ouderen gaan U tegemoet zonder zich veel vragen te stellen, want zij gaan over reeds lang bereide wegen (trampad stig, platgetreden paden), terwijl jongeren huiveren daarlangs te gaan en op zoek gaan naar eigen wegen om U te bereiken.
De huivering van jongeren betreft enkel de weg die zij hebben te gaan, niet de eindbestemming.

Gezang 147 (‘38)

1 Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed!

2 Prijs Hem, die in bange tijden
onze vaad'ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d' eeuwen door tot steun en staf!

3 Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

Kindernevendienst:
We willen na een lange periode weer beginnen met de kindernevendienst
Omdat we met 2 personen zijn als leiding, willen we beginnen met de nevendienst om de week te doen
Te weten:
12 september
26 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
We hopen jullie allemaal weer te zien
Namens de leiding

Rommelmarkt:
We zijn heel blij dat de vergunning voor de rommelmarkt voor dit jaar rond is.
Op zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur hopen we weer een gezellige rommelmarkt te houden.
Er is weer heel veel te koop, ook weer de heerlijke spekdikken, haring, hamburgers, krentenbollen, jam, appels etc !
En natuurlijk de leuke bloemenkraam met buitenbakjes, en bloemstukken.
Ook zal er weer een gezellige zithoek zijn waar koffie met gebak te koop is.
Wie willen er taart of cake bakken? Je kunt zich opgeven bij onderstaande personen, ook als je mee wilt helpen, mag het bij onderstaande personen doorgeven.

E.Boels 0599.614400
M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655
Namens de activiteiten commissie

Start Winterwerk:
Als gemeente hebben we de geode gewoonte om de start van het winterseizoen op een feestelijke wijze te vieren. Vorig jaar kon dat helaas niet door de heersende maatregelen. Maar dit jaar willen we toch een voorzichtig begin maken. De start van het winterseizoen valt in het weekend van 18 en 19 september. Op de zondag willen we de ochtenddienst het karakter geven van de startdienst. Maar op de zaterdag daarop aan voorafgaand, dus op zaterdagavond 18 september om 18:00 uur willen we als gemeente starten met een barbecue. Graag willen wij vooraf weten hoeveel gemeenteleden er komen. Dat is van belang voor de inkoop maar ook voor de inrichting ( coronaproef). Als u wilt deelnemen aan de barbecue willen wij u vragen zich op te geven bij de familie Clazing dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van BBQ of telefonisch ( 0599-332752). Wanneer u een dieet hebt dit er graag even bij vermelden. Voor de startdienst van de zondag geldt de huidige wijze van aanmelden.
Tot ziens
Namens de kerkenraad

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

5 sept. Diaconie: Stille Hulp H.A.
12 sept. Diaconie: Bloemen in de Kerk
19 sept. Onderhoud Gebouwen
26 sept. Plaatselijk Evangelisatiewerk

Attentie:
Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop. €2,25 per potje.
Els Boels 0599.614400

TVG. cursus Onstwedde 2021/2022 start op 9 september
Programma met (voorlopig) 6 modules: Gemeenteopbouw, Kerkgeschiedenis, Praktische Theologie, Dogmatiek, Nieuwe Testament en Zending & Evangelisatie.
Voor wie?
Deze avonden zijn bedoeld voor diegenen die meer over de Bijbel willen weten, hun geloof willen verdiepen en praktisch toegerust willen worden voor een taak binnen de eigen gemeente of daarbuiten. Een vooropleiding is niet vereist.

Wanneer?
De lesavonden zijn op donderdagavond en beginnen steeds om 19.30 uur en duren tot 22 uur.
De eerste avond is op 9 september 2021.

Waar?
De cursus wordt gegeven in d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde.

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus bestaat elk jaar uit 8 modules/vakken die afzonderlijk te volgen zijn. Dit jaar zijn er 6 modules ingeroosterd. Een module beslaat 3 lesavonden van 2 lesuren. Professionals uit de regio verzorgen de lessen.
TVG omvat een programma van drie jaar. Na drie jaar ontvangen cursisten een certificaat.

Hoeveel kost het?
Per module betaalt u € 25,- (incl. lesmateriaal, koffie en thee). Volgt u alle modules, dan krijgt u korting.
U betaalt dan € 135,00 voor 2021-2022.
De slotavond op 21 april 2022 kost ca. € 17,- per persoon.
NB: Vanwege corona uitgevallen modules worden niet in rekening gebracht.

Introductie avond
We nodigen u van harte uit om een cursusavond vrijblijvend mee te maken. Bel voor informatie met Eveline van de Meent, 0599-788939.