Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 12-09-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 12-09-2021 9:30 Ds. H. Bakhuis Hoogeveen
Ouderling van dienst: Harry Mulder
Organist: Ben te Velde

Mededelingen
Aanvangslied: ps. 27: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Lofpsalm Ps. 36: 2
Wetslezing
Na de wetslezing: Gez. 291: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Job 2: 1 – 10; Mattheüs 27: 46-50 NBG 51
Na de schriftlezing: ps. 95; 1, 3
Kindernevendienst: De kinderen verlaten de kerk onder orgelspel.
Preek
Na de preek: Gez. 326: 1, 2
Dankgebed
Collecten
Kinderen komen terug. Kort gesprek met de kinderen.
Slotlied: gez. 466: 1, 2 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 12-09-2021 19:00 Ds. H. Poot Oosternieland
Ouderling van dienst: Harry Mulder
Organist: Ben te Velde

Mededelingen
Voorzang: Psalm 27: 2
Stil Gebed,
Votum en Groet
Zingen: Psalm 9: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 446: 1, 3, 4, 5
Gebed
Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14 (NBG 51)
Zingen: Psalm 105: 1, 3, 4 en 18
Verkondiging
Zingen: Psalm 79: 5
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Gezang 257
Zegen

Rommelmarkt:
We zijn heel blij dat de vergunning voor de rommelmarkt voor dit jaar rond is.
Op zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur hopen we weer een gezellige rommelmarkt te houden.
Er is weer heel veel te koop, ook weer de heerlijke spekdikken, haring, hamburgers, krentenbollen, jam, appels etc. !
En natuurlijk de leuke bloemenkraam met buitenbakjes, en bloemstukken.
Ook zal er weer een gezellige zithoek zijn waar koffie met gebak te koop is.
Wie willen er taart of cake bakken? Je kunt zich opgeven bij onderstaande personen, ook als je mee wilt helpen, mag het bij onderstaande personen doorgeven.

E.Boels 0599.614400
M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655
Namens de activiteiten commissie

Start Winterwerk :
Uitnodiging Start Weekend
Gemeente leden de kerkenraad wil u uitnodigen om deel te neem aan het startweekend wat op 18 en 19 september wordt gehouden. Op zaterdag 18 september starten we om 18.00 uur met een barbecue. Heeft u zich hiervoor nog niet opgegeven , dan kan dat tot en met uiterlijk donderdag 14 september bij familie Clazing (tel. 0599-332752 ). De kosten voor de barbecue zijn € 10,00 per persoon inclusief 2 consumpties. Kinderen onder 12 vrij van kosten.
Op zondag 19 september willen we starten met om 9.30 uur de startdienst. In die dienst hoopt voor te gaan onze eigen predikant. Na de dienst is er koffiedrinken in de Rank.

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

5 sept. Diaconie: Stille Hulp H.A.
12 sept. Diaconie: Bloemen in de Kerk
19 sept. Onderhoud Gebouwen
26 sept. Plaatselijk Evangelisatiewerk

Attentie:
Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop. €2,25 per potje.
Els Boels 0599.614400

GZB Een hand vol koren 2022:
Binnenkort gaat de verkoop weer van start 
Van de verkoop gaat per boekje een bedrag van € 8,00 rechtstreeks naar de zending. De verkoopprijs bedraagt € 12,95. Wilt u graag een boekje neem dan contact met mij op.
Erik Groenbroek  0599 - 613095

Vrouwenvereniging Samen Eén:
We zijn blij dat we dit seizoen weer kunnen beginnen met de afdelingsavonden. Onze eerste avond is op maandag 27 september om 19.30 uur. Er komt iemand van Bakkerij Blom om iets lekkers voor ons te maken.
We zijn nog bezig met de boekjes van het jaarprogramma. Zodra ze klaar zijn worden ze rondgebracht.
Het bestuur.