Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 19 september 2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 19-09-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Ouderling van dienst: Hans Dekker
Organist: Dineke Westers

Liturgie

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 19-09-2021 19:00 Ds. G. van den Top Wedde
Ouderling van dienst: Hans Dekker
Organist: Ben te Velde

Afkondigingen
Zingen Gez. 122:1,3
Stil gebed
Votum & Groet
Zingen Gez. 242:1,4
Wetslezing
Zingen na de GB Ps. 99:1,4
Gebed
Schriftlezing 1
Zingen Ps. 118:5
Schriftlezing 2
Zingen Ps. 118:8
Prediking
Zingen na preek
Zingen Gez. 107:1,4
Gebed
Slotzang Gez. 300:1,6
Zegen
Orgelspel

Schriftlezing 1: Daniël hoofdstuk 2 de verzen 1 tot 3; 16 tot 19; 26 tot 49
Schriftlezing 2: 1 Petrus 2 vers 1-10
Tekst: Daniël 2 vers 34 en 35 (44 en 45)

ROMMELMARKT:
We zijn heel blij dat de vergunning voor de rommelmarkt voor dit jaar rond is.
Op zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur hopen we weer een gezellige rommelmarkt te houden.
Er is weer heel veel te koop, ook weer de heerlijke spekdikken, haring, hamburgers, krentenbollen, jam, appels etc. !
En natuurlijk de leuke bloemenkraam met buitenbakjes, en bloemstukken.
Ook zal er weer een gezellige zithoek zijn waar koffie met gebak te koop is.
Wie willen er taart of cake bakken? Je kunt zich opgeven bij onderstaande personen, ook als je mee wilt helpen, mag het bij onderstaande personen doorgeven.

E.Boels 0599.614400
M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655
Namens de activiteiten commissie

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

5 sept. Diaconie: Stille Hulp H.A.
12 sept. Diaconie: Bloemen in de Kerk
19 sept. Onderhoud Gebouwen
26 sept. Plaatselijk Evangelisatiewerk

Attentie:
Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop. €2,25 per potje.
Els Boels 0599.614400

GZB Een hand vol koren 2022:
Binnenkort gaat de verkoop weer van start 
Van de verkoop gaat per boekje een bedrag van € 8,00 rechtstreeks naar de zending. De verkoopprijs bedraagt € 12,95. Wilt u graag een boekje neem dan contact met mij op.
Erik Groenbroek  0599 - 613095

Vrouwenvereniging Samen Eén:
We zijn blij dat we dit seizoen weer kunnen beginnen met de afdelingsavonden. Onze eerste avond is op maandag 27 september om 19.30 uur. Er komt iemand van Bakkerij Blom om iets lekkers voor ons te maken.
We zijn nog bezig met de boekjes van het jaarprogramma. Zodra ze klaar zijn worden ze rondgebracht.
Het bestuur.