Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 10-10-2021 

Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur 

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 10-10-2021 10:00  DsW. van der Wind 

Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts 

Organist: Mark Wubs 

 

De dienst begint om 10:00 UUR 
Er is een liturgie. 

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 10-10-2021 9:30 Ds. W.J. Bakker Nieuweroord 

Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts 

Organist: Ben te Velde 

 

Gezang 459: 1, 2, 3, 4 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Psalm 84: 1, 2 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 42: 5, 7 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 84 
Gezang 329 
Prediking 
Psalm 84: 5, 6 
Dankgebed en voorbede  
Gezang 459: 5, 6, 7, 8 


Collectes tijdens de kerkdiensten:
 

De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op: 

NL92 RABO 0 1022 73 065  

De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:  

NL15 RABO 0 3607 48 120 

Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden 

Kerkrentmeesters en Diaconie 

 

3 Diaconie: Kerk en Israël 

10 Diaconie: Bloemen in de Kerk 

17 Onderhoud Gebouwen 

24 Diaconie: (Algemene middelen ) 

31 Diaconie: t.b.v. noodhulp in de wereld  (als 555 

 
Van de Kerkrentmeesters: 

  • Voor alle kerkelijke activiteiten geldt dat als men gebruik wil maken van De Rank, dit dan door te geven aan het college van Kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dus niet via de pachter!De kerkrentmeesters zullen dit verder met de pachter af stemmen. 
  • Parkeren bij de kerk: Verzoek om auto’s netjes te parkeren en bij voorkeur niet op het gras.

Alvast dank voor uw en jullie medewerking. 

Het college van kerkrentmeesters. 

Appels en peren: 
Er zijn nog wat zoete appels Fuji, Groninger kroon, en peren over van de rommelmarkt. Ook is er nog heerlijk zelfgemaakte jam, als u/ jij nog wat wilt moet u er snel bij zijn! 
Op is op!  
Els Boels 
Margriet Clazing 


Catechese 12-16 jaar:
 

Alle jongelui van 12-16 jaar worden langs deze weg uitgenodigd om deel te nemen aan het catecheseseizoen 2021/2022. Naast Bijbelstudie is er ook ruimte maken voor persoonlijke vragen of eigen gespreksonderwerpen. 

Iedere maandag om de twee weken willen we samenkomen in de (achterste) kleine zaal. We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 19.45 uur. Op D.V. 4 oktober willen we elkaar voor de eerste keer ontmoeten en maken dan verdere afspraken voor het komende seizoen. Weet je welkom.  

Ds. M.F. van Binnendijk 

 

Studiekring 2021/2022: 

Na anderhalf jaar ‘beperkende stilte’ willen we de draad weer oppakken en als Studiekring (voorheen Bijbelkring en mannenvereniging) het komende seizoen – onder het voorbehoud van Jacobus –samenkomen en ons verder verdiepen in bepaalde gedeelten uit de Bijbel.  

De volgende data (allen op maandag) mag u daarbij noteren: 

  • 4 oktober
  • 8 november
  • 13 december 
  • 10 januari
  • 14 februari
  • 14 maart
  • 11 april

We beginnen de avond stipt om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur. Allen van harte welkom.