Aangepaste Kerkdienst  

in de  

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk  

Stadskanaal 

 

Zondagmorgen 10 oktober 2021  

 

Thema: 

 

“Zingend op reis” 

 

Voorganger Ds. W. van der Wind - Veele 

Organist Mark Wubs  

 

Orgelspel 


Welkom en mededelingen van de kerkenraad
 

 
Voorzang: Psalm 116 : 1 en 3 

  1. 1.

God heb ik lief, want die getrouwe Heer  

nam, toen ik riep, met toegenegen oren  

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  

en levenslang ben ik niet eenzaam meer.  

 

  1. 3.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  

Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

We zijn stil voor God 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 168 

  1.  

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

  1.  

Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

 

  1.  

Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

  1.  

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Geboden hoe we van God mogen leven 

 

Zingen: Op Toonhoogte 479 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet. 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet. 

 

Bewaar je oor, bewaar je oor 

voor wat je hoort. 

Bewaar je oor, bewaar je oor 

voor wat je hoort. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je oor, bewaar je oor 

voor wat je hoort. 

 

Bewaar je mond, bewaar je mond 

voor wat je zegt. 

Bewaar je mond, bewaar je mond 

voor wat je zegt. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je mond, bewaar je mond 

voor wat je zegt. 

 

Bewaar je hand, bewaar je hand 

voor wat je doet. 

Bewaar je hand, bewaar je hand 

voor wat je doet. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je hand, bewaar je hand 

voor wat je doet. 

 

Bewaar je voet, bewaar je voet 

voor waar je gaat. 

Bewaar je voet, bewaar je voet 

voor waar je gaat. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je voet, bewaar je voet 

voor waar je gaat. 

 

Bewaar je oog, je oor, 

je mond, je hand, je voet. 

Bewaar je oog, je oor, 

je mond, je hand, je voet. 

Er is een Vriend die op je let 

en die luistert naar 't gebed. 

Bewaar je oog, je oor, 

je mond, je hand, je voet. 

 

Gebed 

 

We lezen uit de Bijbel: Psalm 121 (Bijbel in gewone taal) 

 

Een lied voor de reis naar Jeruzalem. 

 

De Heer zal je beschermen! 

 

Ik kijk omhoog naar de bergen. 

Daar komt mijn hulp vandaan. 

Daar is de Heer, Hij helpt mij. 

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 

Hij beschermt je, Hij slaapt niet. 

Hij slaapt nooit,  Hij let goed op. 

Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 

De Heer beschermt je. 

Hij gaat met je mee, 

Bij Hem ben je veilig.  

Er overkomt je geen kwaad, 

Niet overdag en niet in de nacht.  

De Heer zal je steeds beschermen , 

Het kwaad zal je niet raken. 

De Heer beschermt je   

Overal, waar je ook gaat,  

Je leven lang. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 531 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal, 

brengt mij veilig naar de stal. 

Verkondiging over Psalm 121 (in twee gedeelten) 

 

Thema: “Zingend op reis” 

 

Verkondiging 1e deel 

 

Zingen na 1e deel van de verkondiging: Op Toonhoogte 7 

De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

 

Vervolg verkondiging 2e deel 

 

Zingen na 2e deel van de verkondiging: Op Toonhoogte 464 

Refrein 

Zing, zing, zingen maakt blij, 

zingen van Jezus, vrolijk en vrij. 

Zing, zing, zingen maakt blij, 

zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij! 

 

God is zo goed, voor jou en voor mij, 

pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 

God heeft je lief en daarom zegt hij: 

Ben je soms moe kom dan maar bij mij! 

 

Refrein 

 

Ben je alleen of heb je verdriet? 

Lijkt het soms net of niemand je ziet? 

Kijk dan omhoog, de hemel is blauw, 

weet je dat God zijn zoon gaf voor jou! 

 

Refrein 

 

Zing maar in huis, op school en op straat 

en je zult zien, hoe goed alles gaat! 

Wees toch niet bang, want Jezus belooft: 

Ik ben bij jou, als jij maar gelooft! 

 

Refrein 

 

Dankgebed  

Collecte  

 

Slotzang: Psalm 121 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 

Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 

uw schaduw aan uw rechterhand; 

de zon zal U niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 

 

Zegen 

 

 

Fijn dat u en jij er was vanmorgen!