Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 17-10-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 17-10-2021 09:30 Ds. H.J.C.C.J Wilschut Bovensmilde
Ouderling van dienst: Harry Mulder
Organist: Ben te Velde

Voorzang: Gez. 14:1,3
Votum en zegengroet
Zingen: Ps. 27:1,4
Wet van de Heere/samenvatting
Zingen: Ps. 27:5
Gebed
Lezen: Psalm 56, Psalm 118:1-7, Rom. 8:31-39
Tekst: Hebr. 13:5-6
Zingen: Gez. 90:1,9
Preek
Zingen: Ps. 118:2
Dankgebed
Zingen: Ps. 56:1,4
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 17-10-2021 19:00 Ds. W. van der Wind Veele
Ouderling van dienst: Harry Mulder
Organist: Geert Scheper

Zingen Psalm 95: 1, 3.
Stil gebed.
Votum en Groet.
Zingen Psalm 108: 2, 4.
Geloof belijden.
Zingen Gezang 317.
Gebed.
Schriftlezing: 1 Cor. 9: 19 – 27
2 Tim. 2: 1 – 13 Tekst: 2 Tim. 2: 3.
Zingen Psalm 126: 3.
Prediking.
Zingen Gezang 303: 1, 3.
Dankgebed.
Collecten.
Slotlied Gezang 303: 4, 5.
Zegen

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

3 Diaconie: Kerk en Israël
10 Diaconie: Bloemen in de Kerk
17 Onderhoud Gebouwen
24 Diaconie: (Algemene middelen )
31 Diaconie: t.b.v. noodhulp in de wereld (als 555

Het dagboekje een hand vol koren 2022 is te bestellen bij
Erik Groenbroek 0599 613095
Kosten € 12,95

Catechese 12-16 jaar:
Alle jongelui van 12-16 jaar worden langs deze weg uitgenodigd om deel te nemen aan het catecheseseizoen 2021/2022. Naast Bijbelstudie is er ook ruimte maken voor persoonlijke vragen of eigen gespreksonderwerpen.
Iedere maandag om de twee weken willen we samenkomen in de (achterste) kleine zaal. We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 19.45 uur. Op D.V. 4 oktober willen we elkaar voor de eerste keer ontmoeten en maken dan verdere afspraken voor het komende seizoen. Weet je welkom.

Studiekring 2021/2022:
Na anderhalf jaar ‘beperkende stilte’ willen we de draad weer oppakken en als Studiekring (voorheen Bijbelkring en mannenvereniging) het komende seizoen – onder het voorbehoud van Jacobus –samenkomen en ons verder verdiepen in bepaalde gedeelten uit de Bijbel.
De volgende data (allen op maandag) mag u daarbij noteren:

• 4 oktober
• 8 november
• 13 december
• 10 januari
• 14 februari
• 14 maart
• 11 april

We beginnen de avond stipt om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Ds. M.F. van Binnendijk

Rommelmarkt:
Wil degene die voor de rommelmarkt een taart hebben gebakken kijken of ze hun bakblik nog missen?
Er staan nog 4 in het kleine keukentje van de rank.
Er is er nog heerlijk zelfgemaakte jam, als u/ jij nog wat wilt moet u er snel bij zijn! Op is op!
Els Boels
Margriet Clazing