Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 24-10-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 24-10-2021 09:30 uur Ds. G. van den Berg Onstwedde
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde

Zingen voor de dienst:
Lied 328 vers 1 en 2
Zingen in de dienst:
Psalm 42 vers 1
Psalm 19 vers 3
Psalm 42 vers 6 en 7
Lied 11 vers 1, 2 en 3
Psalm 145 vers 5
Schriftlezing, tekst en thema:
Schriftlezing: 1 Koningen 19 vers 1 t/m 10 ~ Johannes 6 vers 32 t/m 35 (HSV)
Tekst: 1 Koningen 19 vers 5 t/m 7
Thema: Gods tedere zorg in de woestijn

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 24-10-2021 19:00 Dhr. B. Koerts Nieuwe Pekela
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Mark Wubs

Mededelingen
Voorzang: Psalm 65:1, 2
Stil gebed
Votum + Groet
Zingen: Gezang 305:1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 130:1, 2, 3
Gebed
Inleiding Schriftgedeelte
Schriftlezing: Psalm 131:1-3 (HSV)
Zingen: Psalm 131:1,2
Preek: Life Coach
Zingen: Psalm 131:3
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 459:1, 2, 5, 7
Zegen

Gemeenteavond:
Op vrijdag 12 november hopen we Gemeenteavond te houden in de Rank.
Om 19:30 hopen we u te zien in de Rank, wilt u er rekening mee houden in uw agenda.
Programma volgt nog.

De kerkenraad

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

3 Diaconie: Kerk en Israël
10 Diaconie: Bloemen in de Kerk
17 Onderhoud Gebouwen
24 Diaconie: (Algemene middelen )
31 Diaconie: t.b.v. noodhulp in de wereld (als 555

Kledingbeurs:
Eindelijk mag en kan er weer een kledingbeurs gehouden worden, daar zijn we heel blij om.
We hebben weer heel veel leuke kleding.
Noteer alvast de datum : 13 nov in de rank
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Hebt u nog nette schone winter kleding die verkocht kan worden, dan kunt u het op zaterdag 30 okt en 6 november tussen 11.00-12.00 u ingeleverd worden in de rank.

Het dagboekje een hand vol koren 2022 is te bestellen bij
Erik Groenbroek 0599 613095
Kosten € 12,95

Catechese 12-16 jaar:
Alle jongelui van 12-16 jaar worden langs deze weg uitgenodigd om deel te nemen aan het catecheseseizoen 2021/2022. Naast Bijbelstudie is er ook ruimte maken voor persoonlijke vragen of eigen gespreksonderwerpen.
Iedere maandag om de twee weken willen we samenkomen in de (achterste) kleine zaal. We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 19.45 uur. Weet je welkom.

Studiekring 2021/2022:
• 8 november
• 13 december
• 10 januari
• 14 februari
• 14 maart
• 11 april

We beginnen de avond stipt om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Ds. M.F. van Binnendijk