Liturgie voor de dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 3 november 2021 in de Oosterkadekerk in Stadskanaal

 

Voorganger Ds.H.C.Marchand

 

Psalm 65:1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65:3,4

Geloofsbelijdenis

Psalm 65:5,6

Gebed om de opening van het Woord

1ste Schriftlezing Nehemia 5

Psalm 146:4,5

2de Schriftlezing 1 Johannes 4:19-21

Gezang 465:1,3

Prediking Thema: Het recht der armen nav Nehemia 5

Gezang 427:1,5,7

Dankgebed en voorbede

Collecte

Gezang 44

Zegen