Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 07-11-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 07-11-2021 09:30 V.H.A. Dhr. H. Lowijs Noordscheschut
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts
Organist: Ben te Velde

Thema: ‘Geef de Heere uw hand’
Afkondigingen
Zingen: Gezang 328 - geheel
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 1,2 en 3
Lezing gedeelte formulier – i.v.m. Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 358: 2, 3, 4, 5
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Kronieken 30: 1- 21. HSV
Tekst: 2 Kronieken 30: 8; ’ …Geef de Heere uw hand…’
Zingen: Psalm 25: 1, 3 en 10.
Verkondiging: ‘…Geef de Heere uw hand…’
Zingen: Gezang 477: 1 en 2
Dankgebed en voorbede
Collecten (aanbeveling)
Zingen: Gezang 293: 1, 3 en 4
Zegen


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 07-11-2021 19:00 Ds. J.F. Tanghé Sellingen
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts
Organist: Jolanda te Velde

Ps. 98:3,4
Ps. 96:3,6,7
Ps. 68:7
Gez. 295:1,2,3
Gez. 295:4,5
Gez. 296
Schriftlezing: Mattheüs 25:1-13

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

November
3 Dankdag voor gewas en arbeid
7 Diaconie: GZB najaars zendingscollecte
14 Diaconie: Stille Hulp H.A.
21 Onderhoud Gebouwen
28 Plaatselijk Evangelisatiewerk


Volgende week zondag zal de najaarscollectie worden gehouden van het GZB
Het thema is Kerk in Congo 'reikt verstoten Pygmeeën de hand'.
Er zal vandaag een flyer worden uitgereikt.

Gemeenteavond:
Op vrijdag 12 november hopen we Gemeenteavond te houden in de Rank.
Om 19:30 hopen we u te zien in de Rank, wilt u er rekening mee houden in uw agenda.
Programma volgt nog.
De kerkenraad

Beste gemeenteleden,
Namens de activiteiten commissie hebben we op de gemeenteavond een standje met de volgende artikelen te koop: Jam, (hitte) pitkussens en kerstkaarten te koop.
U kunt dus op tijd uw kerstkaarten kopen.
Els en Margriet

Van de project groep:
De project groep is weer van start gegaan.
We houden een verkoop actie t.b.v. zwerfkinderen in Rusland, via www.stichtingora.nl
We verkopen  speculaas artikelen, via inteken lijsten in de kerk kunt u dit bestellen.
De artikelen zijn: Banketstaaf, Speculaasmolens, gevulde speculaas, speculaastaartje.
Kunt u of komt u niet in de kerk, dan kunt u bestellen bij onderstaande personen:
Fam. Moorlag, Ceres kade 49    Tel: 0599 610081
Fam. De Groot, Onstaborg 10,  Tel: 0599 707001
We hopen op een geslaagde actie, door uw medewerking.
De artikelen worden bezorgd tussen 1 en 3 december.

Zendingsmiddag op zaterdag 20 november:
20 November is er een zendingsmiddag in de Rank, inloop vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur
t.b.v. een school en woonhuis voor straatkinderen in Oeganda (zet alvast de datum in uw/jouw agenda)
opgave voor deze middag kan alvast per onderstaande mail. Voor de entree vragen wij 5 euro hierbij zijn 2 keer koffie inbegrepen. Wat over is kan dan naar de school in Oeganda. Erik Frijters uit Brabant werkt en woont als zendeling in Oeganda. Erik en zijn team zijn druk bezig met het bouwen van een school en een tehuis voor straatkinderen. I.v.m. de vele kinderontvoeringen en misbruik is het van groot belang dat het complex ommuurt wordt, zodat de kinderen veilig zijn.
Erik heeft aangegeven dat hij op zoek is naar oude mobieltjes en tablets, dus als u/jij nog wat hebt liggen kunt u contact met mij opnemen.
Ook wil hij graag schone en nette kleding, gezien het feit dat wij geen goede opslagruimte hebben om die kleren op te slaan, zal dat iets moeilijker gaan, tenzij u/jij iets weet waar we kleding kunnen opslaan.
Mocht u/jij zin hebben om met ons mee te denken, te helpen, taarten maken of andere lekkere hapjes voor de zendingsmiddag, dan kunt u contact opnemen met mij.
Graag hoor ik van u.

Hartelijke groeten,
Ankie Stuut, 616818, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrouwenvereniging Samen Eén:
Op 8 november a.s. hebben we weer een afdelingsavond. Jacobien van der Pijl, zorgcoördinator van het Hospice Veen en Wolden in Stadskanaal, zal deze avond verzorgen. De afdelingsavond van a.s. maandag gaat wel door. Wel gaan we wat verder uit elkaar zitten. Het advies is ook om bij het binnengaan van de Rank een mondkapje op te doen wat bij binnenkomst in de zaal weer af mag.
We hopen elkaar weer te zien.
Het bestuur

Kledingbeurs:
Eindelijk mag en kan er weer een kledingbeurs gehouden worden, daar zijn we heel blij om.
We hebben weer heel veel leuke kleding.
Noteer alvast de datum : 13 nov in de rank
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Heeft u nog nette schone winter kleding die verkocht kan worden, dan kunt u het op zaterdag 30 okt en 6 november tussen 11.00-12.00 u ingeleverd worden in de rank.

Studiekring 2021/2022:
• 8 november
• 13 december
• 10 januari
• 14 februari
• 14 maart
• 11 april

Ds. M.F. van Binnendijk