Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 14-11-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 14-11-2021 09:30 Ds. M.F. van Binnendijk H.A.
Ouderling van dienst: Cor van Vliet
Organist: Ben te Velde

Viering Heilig Avondmaal
Voorzang Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4
Votum en groet
Zingen Gezang 262 : 1 en 2
Gods Gebod
Zingen Psalm 119 : 7 en 8
Gebed
Schriftlezing Lukas 13 : 22 – 30
Zingen Psalm 125 : 1 en 4
Verkondiging n.a.v. Lukas 13 : 24
Zingen Psalm 130 : 3 en 4
Viering Heilig Avondmaal:
Lezing Formulier
Zingen toebereiding: Gezang 350 : 1, 2, 3, 4
Viering
Lezing: Lukas 17 : 11 – 19
Zingen na de viering: Gezang 352 : 1 en 6
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen Gezang 262 : 3
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 14-11-2021 19:00 Ds. M.F. van Binnendijk V.D.H.A.
Ouderling van dienst: Cor van Vliet
Organist: Dineke Westers

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal
Voorzang Psalm 145 : 1
Votum en groet
Zingen Psalm 85 : 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 43 : 3 en 4
Viering Heilig Avondmaal
Lezing formulier
Zingen toebereiding Gezang 363 : 1
Lezing: Lukas 1 : 46-55
Zingen: Gezang 345 : 1 en 6
Dankzegging
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Richters 6 : 1–6 en 11–24
Zingen Psalm 105 : 2 en 3
Woordverkondiging n.a.v. Richters 6 : 24 ~ “Jahweh Sjalom”
Zingen Psalm 48 : 4
Dankgebed en voorbeden
Zingen Gezang 320 : 3 en 4
Zegen

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

november
3 Dankdag voor gewas en arbeid
7 Diaconie: GZB najaars zendingscollecte
14 Diaconie: Stille Hulp H.A.
21 Onderhoud Gebouwen
28 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Kniepertjesactie
In verband met de laatste berichten aangaande de corona hebben we besloten om
ook dit jaar de kniepertjesactie niet door te laten gaan. De Kniepertjes commissie

Van de projectgroep:
De projectgroep is weer van start gegaan. We houden een verkoop actie t.b.v. zwerfkinderen in Rusland via www.stichtingora.nl. We verkopen speculaasartikelen, via intekenlijsten in de kerk kunt u dit bestellen. De artikelen zijn: Banketstaaf, Speculaasmolens, gevulde speculaas, speculaastaartje.
Kunt u of komt u niet in de kerk, dan kunt u bestellen bij onderstaande personen.
Fam. Moorlag, Ceres kade 49    Tel: 0599 610081
Fam. De Groot, Onstaborg 10,  Tel: 0599 707001
We hopen op een geslaagde actie, door uw medewerking.
De artikelen worden bezorgd tussen 1 en 3 december. Actie sluit 18 november 18.00u

Zendingsmiddag op zaterdag 20 november:
20 November is er een zendingsmiddag in de Rank, inloop vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur
t.b.v. een school en woonhuis voor straatkinderen in Oeganda. Opgave voor deze middag kan alvast per onderstaande mail. Er is vrij entree maar er wordt wel een collecte gehouden.
Mocht u/jij zin hebben om met ons mee te denken, te helpen, taarten maken of andere lekkere hapjes voor de zendingsmiddag, dan kunt u contact opnemen met mij.
Graag hoor ik van u.
Hartelijke groeten, Ankie Stuut, 616818, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.