Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 28-11-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 28-11-2021 09:30 Ds. H. Bakhuis Hoogeveen
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Mark Wubs

Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 147: 1, 7 Lof zij den Heer, goed is het leven
Stil gebed
Votum en groet
Lied: Psalm 103: 5, 9 Zoals een vader liefdevol zijn armen
Wet des Heren
Lied: gezang 463: 1, 2 O Heer die onze Vader zijt,. vergeef ons onze schuld
Gebed om schuldvergeving en om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: (NBG 51)
OT: Daniel 1: 1 tm 15
NT: Galaten 1: 1 tm 5
De kinderen verlaten de kerk onder orgelspel. 
Lied: psalm 138: 1, 2 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
Prediking ‘perfect welzijn’
Lied: Gezang 455: 1,3  Als Hij maar van mij is. en ik ben van Hem
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Kinderen komen terug.
Slotlied: Gezang 75: 1, 3 U kennen, uit en tot U leven,
Zegen

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 28-11-2021 19:00 Ds. J.F. Tanghe Sellingen zangdienst
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Jolande te Velde

Zangdienst Liturgie

Van de kindernevendienst:
We beginnen vandaag met het kerstproject, Thuis in Bethlehem.
De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject
De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling
Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie

November
3 Dankdag voor gewas en arbeid
7 Diaconie: GZB najaars zendingscollecte
14 Diaconie: Stille Hulp H.A.
21 Onderhoud Gebouwen
28 Plaatselijk Evangelisatiewerk

Kopij Op Weg:
Kopij voor het volgende nummer van het kerkblad graag uiterlijk 29 november a.s. inleveren per e-mail op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.