Hervormde Gemeente Nieuw- Stadskanaal

IMG0241
IMG0221
IMG0213
IMG0229
IMG0233
IMG0241
IMG0221
IMG0213
IMG0229
IMG0233

Oosterkadekerk
Welkom op onze vernieuwde website. De belangrijkste reden dat wij deze site hebben ontwikkeld is dat wij geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen namelijk het heil in de Heere Jezus Christus! Wij doen ons best om de informatie op de website actueel en betrouwbaar te houden. Wij nodigen u van harte uit om eens op uw gemak rond te surfen.
De gemeente is gemeente van Christus. Zij is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is (Ef.2:20) en heeft als doel de grote daden te verkondingen van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. (1 Petrus2:9b).
De gemeente van onze Here Jezus Christus
Wij geloven, dat de gemeente Gods één, heilig en algemeen christelijk is. In Handelingen 2 vers 42 lezen we, dat zij volhardt bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.
Kenmerken en bedoeling van de gemeente
In de bijbel wordt God de Herder van Zijn volk genoemd en de Here Jezus noemt zichzelf de goede Herder. De gemeente is de kudde van de goede Herder, die omziet naar de schapen. Omdat Jezus vol zorg is over de kudde, zijn wij als leden van zijn gemeente geroepen om zorg te dragen voor elkaar.
De herderlijke zorg