Foto van toegang achterzijde begraafplaats.

Foto achteringang begraafplaats

 

Informatie begraafplaats:

De begraafplaats achter de Oosterkadekerk is gelegen aan de Kerkhofwijk 8 te Stadskanaal. Zij is eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk Nieuw-Stadskanaal. Het beheer van de begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerk rentmeesters. 

Administratie: begraafplaatskantoor geopend op maandag van 09.30 uur tot 12.00 uur.

Telefoonnummer: 0599-61 25 54, b.g.g. 06-13516906 of 0599-610081

Correspondentie adres: Oosterkade 5, 9503 HN Stadskanaal

 

Informatie voor grafdelven, uitvaartleiders en steenhouwers:

Voorafgaand aan uit te voeren werkzaanheden dient men contact op te nemen met de heer J. Moorlag.

Mobiel nummer 06-40 36 07 19

 

Informatie over kerkdiensten; predikant en organist(e):

Vooraf contact opnemen met de heer J.G. Wilts mobiel nummer 06-55 55 57 02

 

Informatie gebruik / huur Zalencentrum “De Rank” en Kerkgebouw:

Hiervoor contact opnemen met de heer B. te Velde mobiel nummer 06-13 51 69 06

 

L O B

Via de link ”L O B” komt men op de site van de landelijke organisatie L O B (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen). Op deze site staan alle gegevens betreffende de begraafplaats. 

 

Online-begraafplaatsen.nl

Via de link "Onlie-begraafplaatsen.nl" krijgt men rechtstreeks toegang tot de gegevens van de graven. U komt dan terecht op de site van "online-begraafplaatsen.nl".

 

Reglement

 

Deze link bevat het reglement van de begraafplaats van de Hervormde gemeente te Nieuw-Stadskanaal.

 

Tarievenlijst

Tarievenlijst begraafplaats (wordt elk jaar herzien)

Kerkvoogdij Herv. Gem. Nieuw- Stadskanaal

Per 01-01-2018

Prijzen vanaf:

 

Enkel particulier grafplaats:        voor 25 jaren met kelder             € 1100,00

                                                               zonder kelder                   €   850,00

Dubbel particulier grafplaats:      voor 25 jaren met kelder             € 2200,00

                                                               zonder kelder                   € 1700,00

Kind grafplaats:                           voor 25 jaren met kelder             €   550,00

       zonder kelder                   €   300,00

 

Enkel graf delven en dichten:                 zonder kelder                   €   360,00

Enkel graf delven en dichten:                 * met kelder                      €   425,00

Dubbel graf delven en dichten:               * met kelder                      €   725,00

Graf openen:                                           * met kelder                      €   275,00

Kelder leegpompen en schoonmaken*:                                           €     85,00

Monumentrechten:                                                                           €   100,00

Urngraf huur (exclusief urnengraf)                                                   €   625,00

Urn bijzetting in overleg met administratie vanaf:                            €   180,00

(documenten crematorium meenemen, er moet minimaal

10 jaar grafrust aanwezig zijn).

Administratie en documentatie kosten:                                            €     25,00

 

Bij een nieuw te delven graf is een naambordje verplicht vanaf 01-01-2018.

 

*Zaterdag toeslag of buiten normale werktijd (09.00-16.30 uur) 15% toeslag

 

Klokluiden voor niet – leden van de Gemeente:                              €   50,00

Gebruik kerkgebouw voor niet-leden van de Gemeente:                € 150,00

Organist*:                                                                                         €   50,00

Bezoek/voorbereiding/rouwdienst predikant voor niet-leden:          € 275,00

 

De aanvrager dient contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats dit voor

de ter aarde bestelling en tevens voor een urnengraf of urn bijzetting.

 

Betalingscondities: Uiterlijk 30 dagen na notadatum.

 

 

Namens de kerkrentmeesters van de Ned. Herv. Gem. Nieuw-Stadskanaal.