Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 03-03-2024.
                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
            Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur.
 

Zondagmorgen 03-03-2024- 09:30.
Ds. W.J. Bakker Mariënberg.
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts.
Organist: Ben te Velde.
1e collecte: Kerkbeheer.
2e collecte: Bloemen in de kerk.
Psalm 122: 1, 2.
Psalm 122: 3.
Gezang 178: 1, 6, 9, 10.
Schriftlezing: Johannes 2: 13-25 HSV.
Psalm 69: 3.
Gezang 259.
ELB 125: Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.


Zondagavond -03-03-2024- 19:00.
Ds. M.G.M. Mudde Oosterwolde.
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts.
Organist: Jolanda te Velde.
1e collecte: Kerkbeheer.
2e collecte: Bloemen in de kerk.
Gezang 174: 1 en 2.
Psalm 69: 2 en 3.
Gezang 182: 1 en 2.
Schriftlezing: Lukas 22: 54-62.
Gezang 177: 1, 2 en 3.
Prediking: Lukas 22 vers 54-62.
Psalm 31: 17, 19.
Psalm 25: 3.


Kerkvervoer:
Dhr. J. Kruit, Emmastraat 16, 9503KT Stadskanaal.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 0599-785330


Paasproject kindernevendienst:
'Kiezen voor vertrouwen'.
Dit doen we aan de hand van het Bijbelboek Marcus. Het koninkrijk van God komt dichtbij door wie Jezus is, door wat Hij zegt en doet.
We lezen allerlei gebeurtenissen uit Zijn leven.
We kunnen voor ons geloof veel van Gods zoon leren. We gaan net als de discipelen met Jezus 
mee. Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus hun belooft. We beginnen zondag 11 februari met het Paasproject wat betekend dat we elke zondag kindernevendienst hebben, dus ook de eerste zondag in maart.
We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de kindernevendienst,
Janet, Laurens en Ruben.


Evangelische Liedbundel 125.

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft.
    Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
    Refrein:

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
    Refrein:


Agenda:
05 maart     19:30 Bijbelkring.
06 maart     19:30 kerkenraad.
06 maart     20:00 Projectgroep.
21 maart     14:30 Paasmiddag ouderen.


Ziek thuis:
Dhr. K. ten Have, Eindhovenlaan 2, 9501AL Stadskanaal.

Mevr. I.E. Huizing, Europaplein 27, 9501XR Stadskanaal.


Vakantie bijbelweek:
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun medewerking.


Potgrond actie:
Eind februari is er weer de jaarlijkse potgrond actie. 45 liter voor €3,50.
Oplage lijst ligt in de hal van de kerk.


Kleding en boeken inleveren:
Op zaterdag 2 maart kunt u in de Rank van 9.30-10.30 u uw goede gebruikte kleding inleveren.
Ook kunnen boeken gebracht worden.


Paasmiddag voor ouderen:
U kunt zich nog opgeven voor deze middag, die gehouden zal worden op donderdag 21 maart 2024 van 14.30 tot 17.30 uur.
We hopen dat velen van u zullen komen, zodat we met een grote groep zijn.
Wij als commissie hebben er erg veel zin in en we hopen dat velen van u van de gelegenheid gebruik  zullen maken om elkaar te ontmoeten en te herdenken dat onze Heere Jezus voor ons is gestorven aan het kruis, en met Pasen is opgestaan uit het graf.
Namens de commissie,
Ina Mol.
Tel.: 0599-562469 of 06-25044130.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.