Orde van Dienst voor Goede Vrijdag 29 maart 2024

 

Voorzang                            Psalm 116 : 1, 4 en 8

Votum en groet

Zingen                                 Psalm 122 : 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen                                  Psalm 142 : 6 en 7

Gebed

Schriftlezing                      1. Lukas 4 : 16 – 22

                                                2. Mattheüs 27 : 11 – 26

Zingen                                  Gezang 189 : 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging    n.a.v. Mattheüs 27 : 17a – Thema: “Wie dan?”

Zingen                                 Gezang 192 : 1, 2 en 6

            Viering Heilig Avondmaal:

            Tweede Deel Formulier van het Heilig Avondmaal

Zingen Toebereiding 4a.              Psalm 115  : 1 en 5

Viering Heilig Avondmaal

Lezen na de viering        Markus 14 : 22 – 26

Zingen na de viering 4b.              Psalm 116 : 1 en 6

Afsluiting en dankzegging

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen                                  Psalm 113 : 1 en 2

Zegen