Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk Zondag 31-03-2024.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur.
 

Zondagmorgen -31-03-2024- 09:30.
Ds. M.F. van Binnendijk.
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts.
Organist: Jos van der Wal.
1e Collecte: Kerkbeheer.
2e Collecte: Project.
Deurcollecte: Kerkbeheer.
Inleidend orgelspel.
Binnenkomst kerkenraad.
Afkondigingen.
Zingen van Paasliederen (voorzang):
Gez.  215 : 1, 2 en 3.
Gez.  218 : 1, 2, 5 en 8.
Gez. 221 : 1, 2 en 3.
Stil gebed.
Votum en groet.
Psalm 21 : 1, 2 en 7.
Geloofsbelijdenis: Wij belijden ons geloof met zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus.
Vraag: Wat hebben wij aan de opstanding van Christus?
Antwoord: Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Daardoor kunnen wij delen in Zijn gerechtigheid, die Hij met Zijn dood verdiend heeft.
Door zijn opstandingskracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. De opstanding van Christus is voor ons een bewijs dat wij ook eens zullen opstaan. 
Psalm 89 : 7.
Gebed.
Schriftlezing  Markus 16 : 1-8.
Gezang  225 : 1 t/m 5.
Verkondiging: n.a.v. Markus 16 : 6-7.
Thema: De paasboodschap wordt:
1. Geadresseerd: U zoekt Jezus.
2. Geproclameerd: Hij is opgewekt.
3. Geagendeerd: Gaat heen.
Psalm 145 : 1 en 6.
Dankgebed en voorbeden.
Psalm 150 : 1 en 2.
Zegen.
Uitleidend orgelspel.

Zondagavond -31-03-2024- 19:00.
Ds. H.C. Marchand Groningen.
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts.
Organist: Mark Wubs.
1e Collecte: Kerkbeheer.
2e Collecte: Project.
Deurcollecte: Kerkbeheer.
Psalm 30 : 1, 2 en 3.
Psalm 30 : 4 en 5. 
Gezang 214 : 1, 2 en 3.
Gezang 215 :1, 2 en 3. 
Schriftlezing  Ezechië l 37: 1-14.
Schriftlezing  Markus 16: 1-8.
Psalm 118 : 8 en 9.
Gezang 210 : 1, 2 en 3.
Gezang 213.

Kerkvervoer: 
Dhr. J. Kruit, Emmastraat 16, 9503KT Stadskanaal.
Telefoon: 0599-785330.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Agenda:
02 april  19:30  Moderamen.
06 april  09:30  tot 10:30 kleding inleveren.
10 april  09:30  Kledingbeurs.
15 april  19:30  Vrouwenvereniging Samen Eén.
17 april  19:30  Kerkenraad.

Verjaardagen:
4-4-2024  101  Mevr. H. Migchels, Parksingel 4, 9503ED Stadskanaal.
7-4-2024  84   Mevr. J. Kruize-Snijder, Bredalaan 4, 9501AJ Stadskanaal.

Jubilea:
01-04-2024  61  Dhr. E. Jager en Mevr. J. Jager-Boels, Oostermoer 7, 9502CP Stadskanaal.

Ziek thuis:
Mevr. I.E. Huizing, Europaplein 27, 9501XR Stadskanaal.

Paasproject kindernevendienst:
'Kiezen voor vertrouwen.'
Dit doen we aan de hand van het Bijbelboek Marcus. Het koninkrijk van God komt dichtbij door wie Jezus is, door wat Hij zegt en doet.
We lezen allerlei gebeurtenissen uit Zijn leven.
We kunnen voor ons geloof veel van Gods zoon leren. We gaan net als de discipelen met Jezus 
mee. Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus hun belooft. We beginnen zondag 11 februari met het Paasproject wat betekend dat we elke zondag kindernevendienst hebben,
dus ook de eerste zondag in maart. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de kindernevendienst,
Janet, Laurens en Ruben.

Gemeenteavond: 
De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor de gemeenteavond van 11 april a.s. Er zal op deze avond iemand van het Hospice komen spreken, maar ook de gemeente zal aan het woord kunnen komen.
Namens de kerkenraad,
Freerk Mol, Scriba.

Kledingbeurs:
Op 10 april staat er weer een kledingbeurs gepland. 
Om 9.30 gaan de deuren van de Rank open zodat je weer leuke goedkope kleding kunt scoren.
Namens de activiteiten commissie.