Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk Zondag 14-04-2024.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur.
 

Zondagmorgen -14-04-2024- 09:30.
Ds. W.J. Bakker Noordscheschut.
Ouderling van dienst: Freerk Mol.
Organist: Ben te Velde.
1e Collecte: Kerkbeheer.
2e Collecte: Jeugdwerk.
Psalm 103 : 1 en 9.
Psalm 43 : 3 en 4.
Gezang 344 : 2, 3 en 4.
Schriftlezing  Johannes 21: 15-25.
Gezang 83 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.
Psalm 139 : 1, 2 en 14.
Gezang 460 : 1, 2 en 3.

Zondagavond -14-04-2024- 19:00.
Ds. W. van de Griend Musselkanaal.
Ouderling van dienst: Freerk Mol.
Organist: Ben te Velde.
1e Collecte: Kerkbeheer.
2e Collecte: Jeugdwerk.
Psalm 84 : 1 en 6.
Aanvangstekst  Filippenzen 3: 10 en 11.
Psalm 117.
Geloofsbelijdenis  HC zondag 31.
Gezang 262 : 3.
Gezang 285 : 3 en 4.
Schriftlezing  Matthëus 16: 13-28.
Gezang 173 : 1 en 4.
Gezang 436 : 1 en 7.
Psalm 89 : 7 en 17.

Kerkvervoer: 
Dhr. J. Kruit, Emmastraat 16, 9503KT Stadskanaal. 
Telefoon: 0599-785330.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding.

Agenda:
15 april  19:30  Vrouwenvereniging Samen Eén.
15 april  19:30  Kerkenraad.
23 april  19:30  Bijbelstudie.


Ziek thuis:
Mevr. I.E. Huizing, Europaplein 27, 9501XR Stadskanaal.

Weidesteyn:
Mevr. F de Groot, de Luwte 012, Dr.GH Amshofweg 4, 7909 AA Hoogeveen.

Jubilea:
19-4-2024  61  Dhr. J. Kruize en Mevr. J. Kruize-Snijder, Bredalaan 4, 9501AJ Stadskanaal.

Verjaardag:
20-4-2024 90 Dhr. J. Draadjer, Wiekedreef 102, 9501ED Stadskanaal.

Bijbelkring:
Op D.V. dinsdag 23 april is er weer Bijbelkring, de laatste van dit seizoen. We willen vanuit Bijbels perspectief nadenken over 'oorlog', een thema dat werd aangedragen. 
Allen welkom om 19.30 uur in de Boei. 
Er is koffie en thee (en wellicht neemt iemand wat lekkers mee?).

Van de Kerkrentmeesters:
In januari van dit jaar is Ben Elzen het college komen versterken. Ben houdt zich bezig met de ledenadministratie welke hij van Gert Boels heeft overgenomen.
We hebben Gert bedankt voor zijn jarenlange inzet met een mooi cadeau.
De ledenadministratie heeft een eigen mailadres te weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Naast de ledenadministratie houdt Ben Elzen zich ook bezig met de website van onze gemeente. Om deze “up to date” te houden en verder uit te breiden met de nodige informatie aangaande onze gemeente.
Dit kan hij niet alleen en daarom zou het fijn zijn als de gemeente hem ook een handje helpt door hem te voorzien van “input” welke zinvol is om te plaatsen op de website.
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Met vriendelijke groet,
de kerkrentmeesters.


HC: Zondag 31

Vraag 83:
Wat zijn de twee sleutels van het hemelrijk?

Antwoord:
Dat zijn  de verkondiging van het Evangelie en de Kerkelijke Tucht.
Met deze twee sleutels gaat het hemelrijk voor de gelovigen open en voor de ongelovigen dicht.

Vraag 84:
Hoe gaat het hemelrijk open en dicht door de verkondiging van het Evangelie?

Antwoord:
Het hemelrijk gaat open voor allen die het Evangelie met een waar geloof aannemen.
Maar het hemelrijk gaat dicht voor allen die het Evangelie niet geloven en zich niet bekeren.
Het oordeel hierover komt alleen God toe.

Vraag 85: 
Hoe gaat het hemelrijk open en dicht door de Kerkelijke Tucht?

Antwoord:
Het hemelrijk gaat dicht voor mensen die volharden in een onchristelijke leer of een onchristelijk leven.
Ze mogen na herhaalde waarschuwing niet meer aan de sacramenten deelnemen.
Ze worden uit de gemeente en het rijk van Christus gesloten.
Als ze zich bekeren van hun zonden gaat de gemeente en ook het rijk van Christus weer voor hen open.


Hemelvaartontmoetingsmiddag 2024 in Noordhorn:
Op donderdag D.V. 9 mei zal de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag weer plaats vinden in Noordhorn.
Spreker is ds. L. Schaafsma uit Nunspeet. Hij is twee keer uitgezonden geweest namens de GZB. De laatste keer was naar Malawi. Hij zal zijn zendingservaringen deze middag delen.
U en jullie zijn van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30 uur afgesloten met een broodmaaltijd.
Er is ook ruim tijd voor de onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een eigen programma. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden.
Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen van de Gereformeerde Bond Groningen/Drenthe en Friesland.
Voor meer informatie kunt u contact met: 
Ds. F. Pierik.
Telefoon: 0512-358388.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.